,

Zorunlu Deprem Sigortası teminat tutarı ne kadar oldu?

Posted by

Zorunlu Deprem Sigortası’nın teminatlarında 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlandı zorunlu deprem sigortasında azami teminat tutarı artırıldı. DASK’ta teminat bedeli değişti.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Tarife ve Talimat Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

*Zorunlu Deprem Sigortası, devlet tarafından sunulan bir güvencedir. Bu sigorta, konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alır.

Zorunlu Deprem Sigortası Tarifeleri Teminat Ücretleri
Zorunlu Deprem Sigortası Tarifeleri Teminat Ücretleri

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar.

Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat limiti 320 bin TL oldu

Tarifeler / Buna göre, Tebliğinin 2. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, “Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den az olamaz.” şeklinde değiştirilerek, söz konusu tutarlar artırıldı.

Azami teminat 268 bin liradan 320 bin liraya çıkarıldı

Aynı Tebliğin 3. maddesinde yapılan değişiklik ile Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 268 bin TL’den 320 bin TL’ye yükseltildi.

Tebliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasındaki değişiklikte ise sigorta bedelinin tespitinde kullanılan sigorta bedeli hesabına esas metrekare tutarı da betonarme yapı tarzı için 1.508 TL, diğerleri için 1.040 TL olarak belirlendi. Çizelge tablosu aşağıdadır.

Resmi Gazete, Yeni Tebliğ, Zorunlu Deprem Sigortası

Bu bedeller, önceki tebliğde sırasıyla 1.268 lira ve 874 TL düzeyinde bulunuyordu.

Söz konusu Tebliğ’de prim indirimini düzenleyen geçici 2. maddesinin birinci fıkrasında yer alan sigorta sözleşmelerinin teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2022 olarak değiştirildi.

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ücretleri Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) azami teminat tutarı 2022 Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ücretleri
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) azami teminat tutarı 2022

1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek

Öte yandan, aynı Tebliğe teminatı düzenleyen geçici madde eklenerek;

Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2022 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.” denildi.

Tebliğin 12. maddesinde yapılan değişiklik ile Tebliğin hükümlerinin yürütülmesi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanına verildi.

Söz konusu Tebliğin, teminat başlangıç tarihini ve hükümlerini yürütme yetkisini düzenleyen maddeleri bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, diğer maddeleri ise 1 Ocak 2022’de yürürlüğe konulacak.

Oyla post
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir