Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti kararı Resmi Gazete’de

Posted by

Zeytinlik alanlarında belirlenen koşullarda madencilik yapılmasını düzenleyen yönetmelik yürürlüğe girdi.

Zeytinlik alanlarda madencilik şartlarını düzenleyen yönetmelik yürürlükte

Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Zeytinlik alanlarında belirlenen koşullarda madencilik yapılmasını düzenleyen yönetmelik yürürlüğe girdi.

Karar ile 21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinin 115’inci unsuruna aşağıdaki fıkra eklendi.

“Ülkenin elektrik gereksinimini karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin diğer alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda,

Madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi kuralıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin alanının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, alanda madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ait süreksiz tesisler inşa edilmesine kamu faydası dikkate alınarak Bakanlıkça müsaade verilebilir.

Zeytin alanının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda alanda madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ait süreksiz tesisler inşa edilmesine kamu faydası dikkate alınarak Bakanlıkça müsaade verilebilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile muadil büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi mecburidir.

Bu fıkra kapsamında zeytin alanının taşınmasına ait tüm masraflardan ve zeytin alanının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi istikametinde lehine karar verilen kişi sorumludur.

Bu fıkra kapsamında zeytin alanının taşınmasına ait tarz ve temeller Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça, zeytin bahçesi tesis edilmesine ait yordam ve asıllar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.”

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir