,

Yeni kur korumalı mevduat sistemi ‘Yuvam Hesabı’ nedir?

Posted by

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat sistemi ile ilgili yeni düzenlemeler getirmeye devam ediyor.

Kur korumalı mevduat hesapları düzenlemesi

Uygulamaya konulan son düzenlemeye göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tasarruflarının Türkiye’de değerlendirmesinin teşvik edilmesi için kur korumalı mevduat sistemine dahil edilmesi kararlaştırıldı.

TCMB yeni sistemin detaylarını duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ‘korumalı hesapta’ faize üst sınır koyabilecek. Gurbetçilerin dövizi Merkez Bankası’nda bozdurulacak, ‘YUVAM’ hesabına aktarılacak.

TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankaların mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili kılındı.

Aynı değişiklik altın hesaplarından mevduat ve katılma hesabına dönüşler için de geçerli olacak. Ayrı bir tebliğle de yurt dışında yaşayan vatandaşların dövizleri ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından satın alınarak, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesabına aktarılması hükme bağlandı.

Tebliğ, 21 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayınlandığında, bu kapsamda açılacak mevduat hesaplarına bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında faiz uygulanamayacağı hükme bağlanmış ancak üst sınır belirtilmemişti.

Yeni kur korumalı mevduat sistemi Yuvam Hesabı nedir?

Yeni düzenleme ile tebliğin 4. maddesine bir fıkra eklenerek, Merkez Bankası bu hesaplara uygulanacak mevduat faizinin üst sınırını belirleme konusunda yetkilendirildi.

“YUVAM hesabında döviz bazında anapara korunacak”

Altın Hesaplarının TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında tebliğde de değişiklik yapılarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevduat hesabına uygulanacak azami faiz oranlarının belirlenmesinde yetkilendirildi.

YUVAM hesabıyla ilgili tebliğ yayınlandı

Buna göre, YUVAM hesaplarının vadeleri Merkez Bankasınca yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenecek. Aynı şekilde dönüştürülen döviz kurları üzerinden anaparasına ve vade gruplarına göre sağlanacak ilave getiri oranları da Merkez Bankası tarafından belirlenecek.

Vade sonunda hesap sahibinin vade sonu kuru üzerinden hesaplanan döviz bazında anaparası ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı toplamını elde etmesi esas olacak. Katılma hesaplarında ise katılım bankacılığı esasları geçerli olacak.

Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz / kâr payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

Yeni kur korumalı mevduat sistemi Yuvam Hesabı nedir?

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tasarruflarının ülkemizde değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar nezdinde “Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)” hesaplarının açılmasına karar vermiştir.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tasarruflarının ülkemizde değerlendirmesinin teşvik edilmesi, bu tasarruflarını ülkemizde değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza her koşulda kazanımlarını koruyacağı bir tasarruf yapısı oluşturulması ve söz konusu tasarrufların ülkemiz ekonomisine kazandırılarak ekonomik büyüme ve ödemeler dengesine katkı sağlanması amacıyla;

• Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yurt dışı bankalardan transfer edecekleri döviz tutarları karşılığında yurt içi bankalarda açtıracakları ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarını, Türk lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürmeleri halinde teşvikten yararlanabileceklerdir.

• YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecektir.

• Bankamızca YUVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlanırken hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecektir.

• YUVAM hesaplarına işleyecek faiz / kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı ve Bankamızca verilecek ilave getiri toplamı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır.

• Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda teşvikten faydalanılamayacaktır.

• YUVAM hesaplarına ilişkin Tebliğ ve Uygulama Talimatı Bankamız internet sitesinde yayınlanmıştır.”

Yeni kur korumalı mevduat sistemi Yuvam Hesabı nedir?

 


 

“Yuvam Hesabı” açılımı nedir?

“Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi”

– Benzer Haberler..

>> Türk lirasına kur desteği TL vadeli mevduata destek açıklaması

>> Dövize endeksli mevduat hesabı nedir, sistem nasıl işliyor?

YUVAM hesaplarında da stopaj sıfırlandı!

Söz konusu hesaplarda da gerçek kişi hesaplarda olduğu gibi elde edilen gelirden stopaj alınmayacak.

Döviz ve altın birikimi olan tüzel kişiler ile Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım (YUVAM) hesapları kapsamında döviz birikimlerini Türkiye’de değerlendirmek isteyen Türk vatandaşları, kur korumalı sistem kapsamında, Türk Lirası cinsinden vadeli hesaplara dönüştürdükleri hesaplardan elde edecekleri gelirlerde yüzde sıfırlık stopaj teşvikinden yararlanabilecekler.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 21 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz tevdiat hesapları ve 28 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut altın hesaplarının Türk lirası cinsinden vadeli hesaplara dönüştürülmesi durumunda, dönüştürülen hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinde stopaj oranı yüzde sıfır olarak belirlenmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından daha sonra yapılan düzenlemelerde ise tüzel kişilerin, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz ve altın hesapları ile YUVAM sistemi kapsamında ilerleyen dönemlerde bankalarda açılacak döviz hesapları için de kur korumalı mevduat sisteminden yararlanabilecekleri duyurulmuştu.

Bugün (14 Şubat 2022, Pazartesi) yapılan değişikle tüzel kişiler ve YUVAM Hesapları kapsamında döviz birikimleri bulunan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da kur korumalı sistem kapsamında yüzde sıfırlık stopaj teşvikinden faydalanabilmelerine imkan tanındı.

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir