Yeni istihdam garantili işbaşı eğitim programı detayları nedir?

Posted by

Yeni yapılan değişiklik ile kursa katılanların 3 veya 6 aylık ücreti İŞKUR tarafından karşılanırken, işveren de en az 9 – 18 ay süreyle istihdam edecek.

Erdoğan, “İşverenlerimizi istihdam garantili yeni İşbaşı Eğitim Programımızdan istifade etmeye çağırıyorum” dedi.

Yeni istihdam garantili işbaşı eğitim programı detayları nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada istihdam ile ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye başladıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında mevcut çalışanların üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ile sosyal destek primlerinin Çalışma Bakanlığı’nca karşılanacağını, böylece bu kapsamda işe giren her bireye bir veya iki yıllık istihdam garantisi oluşturulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı istihdam teşviki ile ilgili düzenlemenin altyapısı geçen hafta Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile hayata geçirildi.

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) yayımladığı yönetmelik uyarınca, İşbaşı Eğitim Programı düzenleyecek işyerlerinde aranan personel şartı 2 kişiden 5 kişiye yükseltildi.

Daha önce programa katılanların en az yüzde 50’sinin istihdam edilmesi zorunluluğu bulunurken, bu oran yüzde 70’e çıkartıldı. Program süresinin en az 2 katı olan zorunlu istihdam süresi de 3 kat olarak düzenlendi.

İşbaşı Eğitim Programına katılan, iş arayan statüsündeki katılımcılar için günlük 163,59 TL (aylık 4908 TL), öğrenciler için 122,69 TL (aylık 3681 TL), işsizlik ödeneği alanlar için 81,80 TL (2454 TL) ödeniyor. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılanlara ise günlük 179,95 TL (aylık 5399 TL) cep harçlığı veriliyor.

İşbaşı Eğitim Programları sadece katılımcıların mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenecek. Türk Meslekler Sözlüğünde nitelik gerektirmeyen meslekler grubunda yer alan mesleklerde program düzenlenemeyecek.

Programı düzenleyecek işletmede aranan asgari sigortalı çalışan sayısı 2’den 5’e çıkartıldı. Tüm işbaşı eğitim programlarında en az yüzde 70 istihdam taahhüdü verilecek. Daha önce program süresinin 2 katı olan asgari istihdam süresi de 3 katına çıkartıldı.

İşletmeler, son 6 ayda çalıştırdıkları ortalama işçi sayısının yüzde 30’u oranında işçi için işbaşı eğitim programı düzenleyebilecekler. Program süreleri, sektör, meslek veya işyeri bazında İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

Yapılan bu değişiklik ile kurs veya programa katılanların 3 veya 6 aylık ücreti İŞKUR tarafından karşılanırken, işveren de en az 9 – 18 ay süreyle istihdam edecek. Program süresiyle birlikte toplam istihdam 12 – 24 ayı bulacak.

İşbaşı Eğitim Programı’nı bitiren işçileri, programın bitimini izleyen 3 ay içinde işe alan işverene prim teşviki sağlanacak. Prim desteği imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 ay boyunca devam edecek.

İşe aldıkları işçiler için asgari ücret üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’nca karşılanacak. Buna göre, işçi başına aylık 775.62 TL’lik prim desteği verilecek.

İŞKUR’un özel sektör işletmelerinde düzenlediği mesleki eğitim kurslarının koşullarında da değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel öğretim kurumları, üniversiteler, özel sektör işyerleri, kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi, işveren, esnaf sendikaları ile kurs düzenlenebilecek.

Tüm kurslarda en az yüzde 70 istihdam taahhüdü verilecek. Özel sektör işyerleri en az 5 sigortalı çalışanları olması durumunda kurslardan yararlanabilecekler.

Sigortalı işçi sayısı 5 – 9 arasında olan işyerleri için kursiyer sayısı en fazla 12 kişi olacak.

Sigortalı sayısı 10 – 49 arasında olan işyerleri 24; 50 ve daha fazla işçisi bulunan işyerleri ise toplam işçi sayısının yüzde 50’sine kadar sayıda kursiyer ile kurs düzenleyebilecek.

Kursiyerler veya yerlerine istihdam edilecek kişiler, 120 günden az olmamak üzere en az fiili kurs gününün üç katı süre ile istihdam edilecekler. Daha önce kurs süresinin 2 katı süreyle istihdam zorunluluğu bulunuyordu.

Mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 65.44 TL (aylık1963 TL), sanayi sektöründeki kurslara katılanlara 106.34 TL (aylık 3190 TL), uçak bakım teknisyeni kurslarına katılanlara da günlük 114.51 TL (aylık 3435 TL) cep harçlığı ödeniyor.

İŞKUR’un işsizlerin meslek ve iş sahibi olabilmeleri, işverenin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için düzenlediği söz konusu aktif işgücü programlarının başarıya ulaşmasında iş ve meslek danışmanları önemli rol oynuyor.

İş arayan işsiz, işçi arayan işletme, kariyer planlaması ve meslek seçimi yapmak isteyen öğrenciler iş ve meslek danışmanlarına başvuruyor. Tam anlamıyla işgücü piyasasının merkezinde görev yapıyorlar.

İlk defa 2012 yılında İŞKUR’a sözleşmeli olarak 3000 iş ve meslek danışmanı alındı. Bir yıl sonra bunlara, “isterseniz kadroya geçebilirsiniz” denildi. Üç bin kişiden yaklaşık 2 bin 800’ü kadroya geçti, ancak kadroya karşılık ücretlerinde 3’te 1 oranında azalma oldu.

İŞKUR’da şu an toplam 4800 iş ve meslek danışmanı görev yapıyor. Sonradan sözleşmeli başlayanlar için yeniden kadro verilmesi gündemde. Kadroya geçtiklerinde uğrayacakları gelir kaybını ancak 9 yıl kadrolu çalıştıktan sonra telafi edebilecekler.

İŞKUR yasasında olan ama hiç kullanılmayan il istihdam uzmanlığı kadrosu bulunuyor. İl istihdam uzmanlığı bir anlamda İŞKUR taşra teşkilatının kariyer mesleği anlamına geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda daha önce taşra teşkilatında gelir idaresi uzmanlığı için yapıldığı gibi İŞKUR’da da mesleki yarışma sınavı ile iş ve meslek danışmanlığından, özlük hakları daha iyi olan il istihdam uzmanlığına geçiş imkânı sağlanabilir.

İş ve meslek uzmanlarının daha etkin kullanımı için de adımlar atılabilir. Devlet ile işletmeler arasında köprü vazifesi gören bu uzmanlar şu an sadece İŞKUR’un teşvik ve programları hakkında işletmeleri bilgilendiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, KOSGEB başta olmak üzere diğer kurumlarla koordinasyon sağlanarak bu kurumların sorumluluğundaki vergi, prim ve diğer yatırım teşviklerinin işletmelere anlatılmasında da görevlendirilebilirler. Böylece işletmelerin çok büyük ihtiyaç duyduğu rehberlik hizmeti yerine getirilmiş olur.

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir