Üsküdar Belediyesi evlilik nikah işlemleri gerekli belgeler nedir?

Posted by

Sağlık Raporunun, onay tarihi itibari ile 180 gün (6 Ay) geçerliliği vardır.Üsküdar Belediyesi evlilik için nikah işlemleri gerekli belgeler nelerdir?

Gerekli Belgeler Nelerdir?

1- Aile Hekiminden Onaylı Evlilik İşlemleri İçin Sağlık Raporu.(ASM Sağlık Ocağı, Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği, İlçe Sağlık Müdürlükleri.) alınabilir. Sağlık Raporunun, onay tarihi itibari ile 180 gün (6 Ay) geçerliliği vardır.2- 5’er adet ön cepheden çekilmiş VESİKALIK fotoğraf. (Biyometrik fotoğraf geçerli değildir.)3- T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı. Yeni kimlik kartları veya geçici kimlik belgelerinin aslı da başvuru için geçerlidir. (Ehliyet, Pasaport vb. geçerli değildir.)4- Yabancı Uyruklu Vatandaşlar için; Yabancı evlilik işlemleri için telefonda bilgi verilememektedir.Yabancı uyruklu kişilerin evlenebilmesi için gerekli evraklar, her ülke için farklılık gösterebildiğinden, Evlendirme Şefliğimizden detaylı bilgiler alınmalıdır.Müracaat Ve Nikah Akdinin Gerçekleşeceği Sürede Vizesi Veya Oturma İzni Olmayan Yabancı ülke vatandaşlarının Müracaatları Kabul Edilmez.Müracaat esnasında pasaport ibrazı zorunludur.Sağlık raporu ve vesikalık fotoğraf müracaat esnasında yabancı ülke vatandaşından istenecektir.

​​​EVLENMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ÇİFTLERDEN İSTENEN BELGELER

Şefliğimize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerin Adrese Dayalı Sistemde ikamet kaydı gerekmektedir.

1- NÜFUS CÜZDANLARI ASLI GEREKMEKTEDİR

Fotoğraflı (son 10 yıl içerisinde değiştirilmiş), son medeni durumunu gösteren, okunaklı T.C. kimlik kartı (Nüfus Cüzdanları).Nüfus cüzdanlarının üzerinde soğuk mühür olmayan, kazıntı, silinti fotoğrafta oynama ve benzerlik bulunmayanların kimlikleri kabul edilmemektedir. Başka bir kimlikle başvuru yapılamaz (Ehliyet, Pasaport vb. geçerli değildir.)2- EVLENME YAŞI:
18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur.
Doldurmayan kişiler;a) 17 yaşını doldurmuş ise; anne ve babanın imzası alınarak evlenebilirler. (Başvuruya anne ve baba, çiftlerle birlikte gelerek müracaat etmeleri gerekmektedir.)b) 16 yaşını doldurmuş ise; mahkemenin vereceği (muvafakatname) “evlenebilir kararı” ile müracaat yapabilir.3- FOTOĞRAF: Ön cepheden, son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 5 (beş) adet vesikalık fotoğrafla başvurulur. (biometrik olmamalıdır.)

4- AİLE HEKİMLERİNDEN ALINAN SAĞLIK RAPORU

Bu raporda (Hemoglobinopati) tetkikinin yapıldığını belirten bilgi yazısı ve fotoğraflı kaşeli imzalı olmak zorundadır. Rapor devlet hastanesinden alınır ise; Aile hekiminin onayı ve kaşesi olmalıdır. Diğer (poliklinik) bölümlerinden ve Özel hastanelerden alınan sağlık raporu kabul edilmeyecektir.

5- SOYADI KULLANIMI

Bekarlık soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyen çiftler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi uyarınca, müracaat sırasında kendilerinin talebi üzerine şefliğimizce verilen dilekçeyi doldurup imzalamaları gerekmektedir.

6- ÖZEL BELGELER İDDET KARARI:

Medeni durumu değişen kadınların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması. (Mahkeme kararının Nüfus Müdürlüğüne işletilmesi ve Nüfus müdürlüğünden evlenme ehliyet belgesi alınması.)

BEKARLIK VE DOĞUM BELGESİ

Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda memurluğumuzdan bilgi alınabilir.

ÇOK DİLLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ

Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki Konsolosluklardan alınan doğum belgesi, bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 19.12.2011 tarihinde yayınlamış olduğu mevzuat uygulaması 2. Maddesi gereğince; “Taraflardan birinin Türk vatandaşı, diğerinin yabancı uyruklu olması halinde ise çok dilli Evlenme Ehliyet belgesi verilecektir.”Bu nedenle; Nüfus Müdürlüğü’nden versiyon 2 Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir.

ÖZEL VEKALETNAME

Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır.
Evlendirme Yönetmeliği 17. Madde gereğince;
“Vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdanı fotokopileri, nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır.”(Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)Tüm evrakların geçerlilik süresi 6 aydır. (180 gün)2017/11079 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre nikah kıyılacak yerler kakkında:

7. TÖREN YERLERİ

Evlenmenin Türk Medeni Kanununda ve Evlendirme Yönetmeliğinde belirtilen yerlerde yapılması.Evlenme töreni kural olarak herhangi bir yerde değil, ancak Kanunun belirtmiş olduğu yerde yapılabilir (TMK m.141) Evlenme töreninin yapılacağı yeri evlendirme dairesi olarak belirtmiştir. Ancak aynı madde, evleneceklerin istemi üzerine törenin Evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilmesine imkan tanımaktadır.Evlendirme Yönetmeliğinin 26’ncı maddesinde; “Evlenme törenlerinin ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilmiş olan resmi salon veya yerlerde yapılması esastır.Ancak tarafların isteği üzerine;a) İkametgahlarda, özel bina veya salonlarda,b) Tutuklu veya hükümlüler için Cumhuriyet Savcılığınca izin verilmesi üzerine ceza veya tutukevinde,c) Hastalar için baştabibin veya müdürün izin vermesi üzerine hastanelerde, evlenme yapılabilir.Evlenme töreni yapılması istenen, ancak evlenmenin mahiyeti ile bağdaşmayan veya tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkan vermeyen yerlerde veya mabetlerde resmi evlenme töreni yapılamaz. Bu durumda evlendirme memuru evlenmeyi erteler.” öngörülmüştür.
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ NİKAH SARAYI 2022 YILI FİYAT LİSTESİ
2022 YILI ÜCRET TARİFELERİ2022 YILI EVLENDİRME  ÜCRETİ(TL)2022 YILI ULUSLARARASI AİLE CÜZDAN  ÜCRETİ(TL)TOPLAM
 1Hafta içi kıyılacak nikah ücreti (mesai saati içinde)120,00200,00320,00
 2Hafta sonu kıyılacak nikah ücreti670,00200,00870,00
 3Dış Nikah (Anadolu Yakası) Düğün salonu,restaurant vb. gibi yerlerde kıyılacak nikahlar.820,00200,001.020,00
 4Dış Nikah (Avrupa Yakası) Düğün salonu,restaurant vb. gibi yerlerde kıyılacak nikahlar.1.120,00200,001.320,00
 5Kokteyl Salonu (Beyaz Salon) (Kokteyl ücreti hariç)580,00200,00780,00
 6Yemek salonu (Mavi Salon) (Yemek ücreti hariç)720,00200,00920,00
 7Nikah nakil işlemleri için kullanılan matbu evrak ücreti (izin belgesi)40,0040,00
 8*2022 YILI ULUSLARARASI AİLE CÜZDAN ÜCRETİ 200,00 (TL) olarak belirlenmiştir.Belediye Meclis Üyeleri, Belediye personeli ve birinci derecedeki akrabalarına, evlendirme ücretine %50 indirim uygulanması, İlçemizde ikamet eden gazi-şehit eşi ve çocukları, %40 ve üzeri engelli vatandaşlarımızdan işlemler için ücret alınmayacaktır.
 9Nikah ücretleri başvuru esnasında nakit veya kredi kartı ile tahsil edilmektedir.  
 ÜSKÜDAR NİKAH DAİRESİ OTOPARKLARIMIZ 7/24 HİZMET VERMEKTE OLUP, ÜCRETE TABİDİR.

İletişim Bilgileri Nedir?

Adres: Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No: 35 Üsküdar/İstanbulTelefon Nmuarası: : 0216 531 30002023 yılı nikah işlemleri için müracaatlar, 15/11/2022 Salı günü itibari ile başlayacaktır.Müracaat için temin edilen Sağlık Raporunun, onay tarihi itibari ile 180 gün (6 Ay) geçerliliği vardır.

Müracaat Saatleri Ne Zaman?

Pazartesi – Salı – Çarşamba – Perşembe : Sabah 08:30-11:30, Öğlen 13:00- 16:00Cuma : Sabah 08:30-11:30, Öğlen 14:00- 16:00Üsküdar Nikah Sarayı Nerededir? Harita Map[kk-star-ratings align="center" reference="auto" valign="bottom"]
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir