Türkiye’nin dış borç stoku kaç dolar oldu? Finansal piyasalar

Posted by

Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içindeki payı 267 milyar dolar ile yüzde 68,8 oldu.

Finansal piyasalarda son durum nedir?

2012 yılı sonunda Türkiye’nin brüt dış borç stoku 338 milyar 309 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanan net dış borç stoku 2013 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla 230,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin brüt dış borç stoku 2013 yılı sonunda bir önceki yıl sonuna göre yüzde 14,8 yükseldi ve 49 milyar 933 milyon dolar artışla 388 milyar 243 milyon dolara çıktı.

Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içindeki payı 267 milyar dolar ile yüzde 68,8 oldu. Kamu kesimi borçlarının payı 116 milyar dolar ile yüzde 29,9 olarak kayda geçti. Merkez Bankası borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı ise 5,2 milyar dolar ile yüzde 1,3 düzeyinde.

Hazine Müsteşarlığı, 2013 yılı dördüncü çeyrek dönem resmî Türkiye brüt dış borç stoku geçici verilerini kamuoyuna duyurdu. Açıklamaya göre kamu kesimi dış borçlarının büyük bir çoğunluğu, uzun vadeli dış borçlardan oluştu. Kamu idarelerinden oluşan merkezî yönetim dış borç stoku, 2013 yılı dördüncü çeyrek dönem sonu itibarıyla 85,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu tutarın 55,7 milyar dolar tutarındaki kısmı, uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluşmakta. Merkezî yönetim dışında kalan mahallî idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT’ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları, 2013 yılı dördüncü çeyrek dönem sonu itibarıyla 30,3 milyar dolar tutarında gerçekleşti.

Kısa Vadeli Özel Sektör Dış Borçları’nın 2013 yılı dördüncü çeyrek dönem sonu itibarıyla kısa vadeli özel sektör dış borcu 110,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutar içinde, bankacılık sektörünün payı 72 milyar dolar oldu. Özel sektörün uzun vadeli dış borçları ise 2013 yılı dördüncü çeyrek dönem sonu itibarıyla 156,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Finansal olmayan kuruluşlar 85,6 milyar dolar ile uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük paya sahip oldu. Merkez Bankası borçlarının ise uzun vadeli dış borcu 2013 yılı dördüncü çeyrek döneminde 4,4 milyar dolar, kısa vadeli dış borçları ise 833 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Dış borç açıklamasında son dönemde artış seyri gösteren kurun etkisi üzerinde duruldu.

‘Kur etkisi’ başlığı altında yapılan değerlendirmede, “Bilindiği gibi dış borç istatistiklerinde uluslararası standart büyüklükleri dolar cinsinden ifade edilmesidir. Bu durum, yayınlanan istatistiklerdeki dış borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleşen hareketlerden etkilenmesine yol açmakta. Bu çerçevede, 2013 Eylül-2013 Aralık döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık olarak 820 milyon dolar tutarında artış göstermiştir.” denildi.

Oyla post
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir