Tarımda Riskler, Ürünler ve Bölgeler 2022 Prim Destekleri

Posted by

Tarım sigortaları 2022 riskler ve ürünler prim destekleri hakkında tarım sigortalarında önümüzdeki yılda kapsama alınacak riskler ve ürünler ile prim desteği oranları belirlendi

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2022 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tarım sigortalarında 2022’deki riskler ve destekler belirlendi

1 Ocak 2022 itibarıyla yürürlüğe girecek karar kapsamında, bitkisel ürünler için dolu ana riskiyle birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, kara, hava, deniz taşıtının çarpma riskleri, tarla ürünlerinde, sebzelerde ve çilekte yaban domuzu zararı, pamukta hasat döneminde miktar kaybına yol açan yağmur zararı, ayçiçeğinde kuş zararı ve şeker pancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan ürünlerinde yeniden ekim dikim masrafı olarak ödenecek don zararı ek riskleri dolu paketi halinde verilecek.

Bu risklere ilave, isteğe bağlı olmak üzere açık alanda yetiştirilen meyveler ve yağ gülü için don riski, dolu ağı ve örtüyle destek (telli terbiye) sistemlerinde ve bu sistemlerin altında bulunan ürünlerde, dolu, dolu ağırlığı, kar ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, kara, hava, deniz taşıtının çarpması riskleri, kiraz, incir ve üzümde yağmur riski, altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzümde sıcak hava zararı riski teminat altına alınacak.

Meyve ağaçları, çay, asmaların kendileri ile fidanlarında ve süs bitkisi fidanlarında paket halinde, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, kara, hava, deniz taşıtının çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri, sadece fidanlarda yaban domuzu zararı riski ile meyve ve bağ fidanlarında don riski ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından teminat sağlanacak.

Köy bazlı kuraklık verim sigortasıyla kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları teminat altına alınacak.

SERALAR DA TEMİNAT KAPSAMINDA

Seralar için dolu ana riskiyle birlikte, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile kara, hava, deniz taşıtının çarpması, kar ağırlığı ek riskleri ile seranın örtü malzemesi, konstrüksiyon (iskelet) kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi ve taşınma masrafları paket halinde, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçilerin, özlük, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak teminat sunulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık, terör, grev, lokavt ve halk hareketleri riskleri, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri doğrultusunda teminat altına alınacak.

Bakanlığın kayıt sistemlerine kayıtlı küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak teminat sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı, kapalı sistemde üretim yapılan, biyogüvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak teminat sunulacak.

SU ÜRÜNLERİ VE ARICILIKTA TEMİNAT ŞARTLARI

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını, kazalar, predatorlar, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölüm riski ile isteğe bağlı olmak üzere kafes ve ağlar için kazalar, predator saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, su ürünleri ile kafes ve ağlar için hırsızlık riski ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Su Ürünleri Kayıt Sistemi’ne kayıtlı işletmelerin mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak teminat altına alınacak.

Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, plakalı kovanlar için fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, kara, hava, deniz taşıtının çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı risklerine ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak teminat sunulacak.
​​​​​​​
Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigorta edilmeyen tesisler, işletmeler, ürünler ve riskler ile ilgili genel şartlar, tarife ve talimatlarla kapsam dışı bırakılmış haller ve kayıplar, uygulama yılında yer alan riskler arasında sayılmayacak.

KÖY BAZLI KURAKLIĞA PRİM DESTEĞİ

Karar kapsamında belirlenen riskler için 2022 yılında, sigorta priminin yüzde 50’si oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak.

Açık alanda yetiştirilen meyveler, yağ gülü, şeker pancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan ürünleri ile meyve ve bağ fidanlarında verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine bu desteğin üçte biri oranında ek prim desteği verilecek.

Köy bazlı kuraklık verim sigortasında ise sigorta priminin yüzde 70’i oranında prim desteği sağlanacak.

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanun kapsamında, 2022 yılı için serbest tüketici limiti 1100 kWh olarak belirlendi. Karar 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek.

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir