Silâh taşıma ve bulundurma! Dikkat edilmesi gerekenler

Posted by

Her türlü spor karşılaşma ve yarışmaların yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan işyerlerinde..

Ruhsatlı silâh sahiplerinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Silâhınızın boş olduğundan emin olsanız bile, kesinlikle namluyu canlı hedefe çevirmeyin

Silâh taşımada ve bulundurmada dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

1. Silâh taşıma ve bulundurmanın yasak olduğu yerler

a. Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanenin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,

b. Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma ve yarışmaların yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan işyerlerinde,

c. TBMM ana binaları ile meclis başkanlığınca belirtilen yerlerde, “silâhlar ruhsatlı dahi olsalar taşınamaz

2. Ruhsat sahiplerinin dikkat etmesi gereken hususlar

a. Hiçbir suretle saldırı amaçlı olarak kullanılamaz,

b. Nedensiz yere rast gele ateş edilemez,

c. Başkalarını korkutacak şekilde taşınamaz,

ç. Kaygı ve panik yaratacak şekilde meskûn mahallerde kullanılamaz,

d. Eğlence merkezlerinde veya düğünlerde kullanılamaz,

e. Taşınması yasak olan yerlerde taşınamaz,

f. Kavgada korkutmak maksadıyla kullanılamaz,

g. Ruhsat sahibi olunan silah hiçbir suretle başkasına verilemez,

Yukarıda belirtilen davranışlarda bulunanlar TCK’nin ilgili maddelerince cezalandırılırlar ve sahip oldukları ruhsatları iptal edilir.

3. Silâhların arızalanması halinde yapılacak işlemler

Silâh üzerinde yapılacak basit tamirat izne bağlı değildir.

Ancak; namlu, sürgü (kapak takımı), çerçeve, kovan çıkarıcı, tırnak, iğne ve mekanizma üzerinde yapılması istenilen tadilat için ruhsatlı silâh tamirhanesi tarafından tutulan raporla İçişleri Bakanlığına mürâcaat edilir.

Bakanlık müracaatı kriminâl laboratuarına gönderir. Buradan alınacak rapora istinaden Bakanlıkça izin verilebilir.

Maganda düğün sahibi, bir çocuğu öldürdü!

4. Emniyet Kuralları Nedir?

Evde, sokakta, atış alanında veya herhangi başka bir yerde her ruhsatlı silâh sahibi emniyet konusunda özen göstermeli, aşağıda belirtilen emniyet kurallarına mutlaka riayet etmelidir.

a. Silâhınızı bir yerden başka bir yere nakil ederken boş olduğuna emin olun,

b. Silâhınızı elinize aldığınızda ilk önce namluyu emniyetli bir yöne çevirerek atım yatağının dolu olup olmadığını kontrol edin,

c. Ateş etmeyeceğiniz zamanlarda atım yatağı mutlaka boş ve silâh emniyette bulunmalıdır,

ç. Kapalı yerlerde ateş edilmez, “unutmayınız ki fişek betondan sekerek başka bir yöne doğru gidebilir”

d. Dolu bir silâhın kaza riski çok yüksektir. Doğru kullanıldığı sürece güvenlidir ve şeytan doldurmaz,

e. Kazanın nedeni daima Emniyet Kurallarının ihlal edilmesidir,

f. Kazanın önüne geçmek, silah sahibinin sorumluluğudur,

g. Silâh her zaman doluymuş gibi kabul edilmelidir.

– Silâhın boş olduğu yönündeki beyanlara aldırmadan gözle ve elle kontrol edilmelidir.

Namlu hiçbir zaman canlı hedeflere doğrultulmamalıdır,

ğ. Silâhın nasıl kullanıldığını öğrenmeden kesinlikle silâh ile oynamayın,

h. Ateş etmeden önce namlu kontrol edilmeli, boş ve temiz olduğu anlaşıldıktan sonra ateş edilmelidir,

ı. Alkollü iken silâh taşımayın ve kullanmayın,

i. Silah ile hiçbir zaman şaka yapmayın. Şaka yapanları uyarın,

j. Evinizde silah ile fişeklerini ayrı ayrı muhafaza edin.

Çocukların silâhla oynamak isteyebileceklerini unutmayın!

k. Uzun süreli muhafazalarda korozyona karşı silâhın bakımın tam olarak yapmayı ihmal etmeyin,

l. Atış yaptığınız bölgede canlı hedef bulunmadığından emin olun,

m. Atış yaparken elinizi ve parmaklarınızı kapak takımından ve namludan uzak tutun,

n. Atış esnasında tabancanızı asla hedeften başka yöne çevirmeyin,

o. Oyun salonu ve eğlence yerleri gibi yerlere silâhınızı götürmeyin,

ö. Çit, ırmak ve bunun gibi yerlerden geçerken silâhın boş olmasına dikkat edin,

p. Ateş edeceğiniz durumlar haricinde silâhınızı dolu olarak taşımayın,

r. Silâhınızı sökerken, takarken, doldururken ve boşaltır iken namluyu daima emniyetli bir yöne çeviriniz.

Unutmayın mağduriyet çift taraflıdır

5. Bilinmesi gerekli diğer hususlar nelerdir?

a. Silâh satın alma yaşının tabancalar için (21), Yivsiz tüfekler için (18) olduğu,

b. Ruhsat geçerlilik süresinin bitiminden itibaren (6) ay içerisinde ruhsatınızı yeniletmek için mürâcaat etmeniz gerektiği,

c. Ruhsat talebinizle ilgili hazırladığınız evrakın süreye tabi olduğu ve (6) ay ile (1) yıl arasında değiştiğini,

ç. Ruhsat geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren (6) ay içerisinde mürâcaat etmeyenlerin ruhsatlarının iptal olacağını,

d. Taşıma ruhsatlı silâhların ruhsat sürelerinin bitimine müteakip yeni ruhsat tanzim edilinceye kadar bulundurma olarak kullanılacağını, (Bu süre hiçbir durumda altı ayı geçemez)

e. Taşıma ruhsatı alan şahısların ruhsat aldıkları durumlarının sona ermesi durumunda durumu ruhsatı veren makama (6) ay içerisinde bildirmeleri gerektiği,

f. Bulundurma ruhsatlı silahların hiçbir sebeple taşınamayacağı,

g. Bulundurma ruhsatlı silâhı ikamet yeri değişikliği ve tamir amaçlı olarak nakletmek gerektiğinde mülki amirden izin almak koşulu ile nakil edilebileceği,

ğ. Ruhsatlı silahınızı ikamet değişikliğinde yeni ikametgâha göre ruhsat tanzim edebileceğinden taşıma parası ödemeden yeni ruhsat kartı tanzim edebileceğini,

h. Tabanca taşıma ve bulundurma ruhsatlı silâh sahiplerinin yıllık (200) adet fişek istihkakı bulunduğunu Unutmayınız.

6. Ruhsatlı silâhların kaybolması veya çalınması halinde yapılacak işlemler nelerdir?

a. Ruhsatlı silâhın kaybolması veya çalındığının tespit edilmesi durumunda vakit kaybetmeden en yakın mahalli karakola (Jandarma ve Polis) başvurulmalıdır.

b. Mahalli karakoldan alınacak tahkikat evraklarının fotokopisi ve silâhın kaybolduğu / çalındığına daîr bir dilekçe ile birlikte ruhsatı veren makama başvurulması gerekmektedir.

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir