Sağlık çalışanları için yeni düzenleme yasa teklifi kabul edildi

Posted by

Sağlık çalışanları için yeni düzenlemenin detayları

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri, bugün yaklaşık 10 saat süren çalışma ile tamamlandı ve teklif kabul edildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise düzenlemenin komisyondan geçmesi üzerine;

Özlük haklarımız ile ilgili düzenleme yapacağınızı söyleyerek hekimleri aylardır oyalıyorsunuz. Bizleri çalışamaz, sağlık sistemini işlemez noktaya getiren sağlık politikalarının uygulayıcıları tarafından TBBM’ye sunulan yasa teklifinin yetersizliklerine dair tüm itirazlarımıza rağmen komisyondan değiştirilmeden geçirildi. Hekimler bu kötülüğü unutmayacak! Süreci takip etmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz,” açıklamasıyla tepki gösterdi.

Teklife göre,

Aile hekimi olarak çalışmakta iken uzmanlık eğitimi yapma imkânı bulamayan aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi yapabilmeleri için verilen süre 1 Ocak 2029 tarihine kadar uzatılacak.

Uzman hekimlikten emekli olanlara 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayan emekli hekimlere ise 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerince, sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50’sinin, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı ferileriyle birlikte terkin edilecek.

Alacak tutarı 5 bin lira ve altında ise tamamı resen, alacak tutarının yarısının 5 bin liranın altında olması halinde 5 bin lira terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilecek.

Kabul edilen önerge ile maddede yer alan 5 bin ibareleri 10 bin olarak değiştirildi.

Buna göre madde, “Alacak tutarı 10 bin lira ve altında ise tamamı resen, alacak tutarının yarısının 10 bin liranın altında olması halinde 10 bin lira terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilecek” şeklinde değiştirildi.

Üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması sağlanacak.

Teklif ile, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak ilk defa veya yeniden atamalarına ilişkin şartlar Sağlık Bakanlığınca belirlenmekte olup atamalarda daha âdil bir sistem getirilmesi amaçlanıyor.

Doktor öğretim üyesi ve başasistanların uzmanlık eğitimine daha nitelikli katkıda bulunmalarını temin etmeye yönelik düzenleme yapılması öngörülüyor. Kuraya ilişkin usul ve esaslar ile bunların Sağlık Bakanlığındaki atamalarına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Sözleşmeli pozisyon sayısının sınırlı olması nedeniyle Devlet hizmeti yükümlülüğünün öncelikle Devlet memuru statüsünde yapmaya başlanılması ve daha sonra mevcut pozisyon sayısı dikkate alınarak sözleşmeli statüye geçişe imkân sağlayıcı değişiklik yapılması hedefleniyor. Düzenleme ile devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, bulundukları ilde sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışabilecek.

Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerindeki çalışmaları sebebiyle ek ödeme yapılan sağlık çalışanlarına asıl kurumlarında da ek ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı çalışanlarının sabit ek merkezi yönetim bütçesinden yapılacak.


 

Sağlık çalışanları TBMM Başkanlığı’na sunulan özlük hakları yasa teklifi içeriği nedir?

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik düzenlemeyi öngören kanun teklifinde sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında ya da görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu da katalog suçlara dahil edilerek uygulayıcı hakim ve savcılar bakımından görünür hale getiriliyor.

Sağlık çalışanlarının özlük hakları düzenlemesi ile maaşlar artacak mı?

14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlıkçılara 5 müjde vermişti.

Sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecek.

Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek.

1. Sağlıkçılara şiddete caydırıcı cezalar

Sağlık çalışanlarına görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor.

2- Mesleki sorumluluk

Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak.

3- Maaşlar ve döner sermaye

Sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecek. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek.

4- Emekli maaşlarına yansıyacak

Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yapılacak iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak.

5- Aile hekimlerini de kapsıyor

Aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacak.

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir