,

Nikah İşlemleri İçin Gerekli Evraklar ve Belgeleri Nelerdir?

Posted by

Kızlık soyadını kullanmak isteyen kadınlar ilgili matbu evrakı müracaat sırasında Evlendirme Memuru önünde imzalayacaktır

Sultanbeyli Belediyesi Nikâh İşlemleri Hakkında

Nikah İşlemleri İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

1-) Nüfus Cüzdanının Aslı Ve Fotokopisi

– Ehliyet, pasaport vb. ile müracaat kabul edilmemektedir.

– Resimsiz, soğuk damgasız, T.C. kimlik no’suz, yıpranmış ve on yılı geçmiş kimlikler kabul edilmez.

– Medeni durumu hanesinde “Evli” yazan kimlikle müracaat edilemez.

Yıpranmış ve on yılı geçmiş kimlikler kabul edilmez

2-) Sağlık Raporu

– Aile hekimliğinden ve sağlık ocaklarından resimli sağlık raporu alınmalıdır.

– Özel kurumlardan alınan sağlık raporları aile hekimince onaylatılması durumunda kabul edilecektir.

– Sağlık raporunda Talasemi (Akdeniz anemisi) testi yapıldığına dair ibarenin bulunması zorunludur.

– Sağlık raporundaki fotoğraf ile evlilik işlemlerinde kullanılan fotoğraf aynı olmalıdır.

3-) Vesikalık Fotoğraf (4’er ADET) (Biometrik Fotoğraf Kabul Edilmemektedir)

– Eşlerin her ikisine ait son 6 ay içinde çekilen fotoğrafları olmalı.

– Fotokopi ve bilgisayardan çoğaltılan resimler geçersizdir.

– Fotoğraflar 4,5×6 cm ebatta, ön cepheden çekilmiş olmalıdır.

– Evlilik işlem evraklarında kullanılan tüm resimler aynı olmalıdır.

– Fotoğraf sivil giysilerle çekilmiş olmalıdır. Üniformalı fotoğraf kabul edilmez.

Eşlerin her ikisine ait son 6 ay içinde çekilen fotoğrafları olmalı

Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar:

1- Evlenecek çiftler, ikametgah şartı aranmaksızın istediği belediye evlendirme memurluğunda nikahlarını gerçekleştirebilirler.

2- Tek taraflı izin belgesi verilmeyecek, tek taraflı getirilen izin belgesi işleme alınmayacaktır.

3- Evlenecek kişilerin, birlikte başvuru yapması zorunludur. Ancak eşlerin noterden özel vekalet vermesi durumunda vekillerinin müracaatı da kabul edilir.

4- Eksik evrakla müracaat kanun gereği kesinlikle kabul edilmez.

5- Evraklarda kazıntı ve silinti olmamalıdır.

6- Tüm evraklarda kişiye ait bilgiler birebir aynı olmalıdır.

7- Tüm evraklar son altı ay içinde alınmış olmalıdır.

8- Kızlık soyadını kullanmak isteyen kadınlar ilgili matbu evrakı müracaat sırasında Evlendirme Memuru önünde imzalayacaktır

9- Noterden aldıkları “Mal Rejim Sözleşmesi”ni veya talebini başvuruda iletmelidir.

10- 18 yaşını dolduranlar kendi iradeleri ile; 17 yaşını dolduranlar, anne ve babasının bizzat müracaatı veya noterden alacakları anne-baba muvafakati ile; 16 yaşını dolduranlar mahkeme kararı ile evlenebilir.

11- Bayanlar boşandıktan veya dul kaldıktan 300 gün sonra evlenebilirler, boşandıktan veya dul kaldıktan sonraki 10 ay içinde evlenmek isteyen bayanlar, mahkemeden “İddet Kaldırma Kararı” getirmek zorundadır.

12- Nikah saatinde 18 yaşını doldurmuş, yanında nüfus cüzdanları bulunan en az iki şahit hazır bulunmalıdır. Nikâh şahidi olabilmek için; reşit, ayırt edebilme gücüne sahip olmak ve şahitliğini yaptığı kişiyi tanımak şarttır.

13- Müracaat tarihinde yasa gereği nikah akdi yapılmamaktadır.

14- Nikâhı ertelemek ya da iptal ettirmek isteyenlerin (hafta içi nikâhlar için 3 gün, hafta sonu 30 gün) önceden bildirmeleri gerekmektedir.

15- 65 Yaş ve üzeri evlenecek olanlar ile, akıl hastalarının (psikiyatri yönünden), evlenmelerinde tıbbi açısından sakınca bulunmadığını gösterir resmi sağlık raporu getirmeleri gerekmektedir

Türkiyede bulunan yabancı vatandaşların evliliği nasıl olur?

Yabancı Evliliklerde Yapılması Gerekenler

• Türkiyede bulunan yabancı vatandaşların, vatandaşı oldukları ülkenin İstanbul’da bulunan konsolosluklarından Evlenme Ehliyet Belgesi alınacak, alınan bu belge İstanbul Valiliği veya Kaymakamlıklarca onaylattırılacak.

• İstanbul’da konsolosluğu bulunmayan ülke vatandaşları Ankara’da bulunan büyükelçiliklerinden alacakları ve T.C. Dışişleri Bakanlığı’na tasdik ettirecekleri “Evlenme Ehliyet Belgeleri” ile müracaat edebilirler.

Almanya, Avusturya, Belçika, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İsviçre, Slovenya, Hırvatistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Polonya, Moldova vatandaşları çok dilli doğum belgesi ve çok dilli bekarlık belgesi ile müracaat edecekler.

• Belge, yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenmiş ise, düzenleyen ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince tasdik edilmesinden sonra, Dışişleri Bakanlığımızca belgenin tasdik edilmesini takiben noter tasdikli Türkçe Tercümesi İle Birlikte İşleme Alınır.

• Yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenen ve düzenlendiği ülkedeki konsolosluğumuz tarafından aslı tasdik edilen belgeler, konsolosluğumuz veya noter onaylı yeminli tercümanlar tarafından yapılmış çevirileriyle birlikte doğrudan işleme alınır.

• Apostille (tasdik şerhi) olan belgeler ile başvuru: La Haye Devletler Özel Hukuk Konferansınca hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf devlet yetkili makamlarınca tasdik şerhi (Apostille) ile düzenlenen belgeyle başvuruda bulunanlar, belgenin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte başvuruda bulunacaklardır.

• Belgeler, yabancı dilde düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

• Müracaat ve nikâh akdinin gerçekleşeceği sürede vizesi veya oturma izni olmayan yabancıların müracaatları kabul edilmez.

• Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

• Yabancı uyruklu evlenmelerde kişinin pasaportundaki kimlik bilgileri ile beyan ettiği medeni halini ve evlenmesinde sakınca olmadığını gösteren bekarlık belgesindeki kimlik bilgileri birebir aynı olmalıdır.

NOT : Nikah müracaatları hafta içi 08:30 ile 16:30 saatleri arasında yapılmaktadır.

Sultanbeyli Belediyesi Evlendirme Memurluğunun;

0216 564 13 00 (1831 – 1839 – 1862 – 1857 Dahili) nolu numaralı telefonlardan Sultanbeyli’de nikah salonu randevu alma için bilgi alınabilir.

Sultanbeyli Belediyesi İletişim Bilgileri:

Telefon Nosu: 0216 564 4 564

Faks Numarası: 0216 398 48 84

E-mail Posta: belediye@sultanbeyli.bel.tr

Adresi: Abdurrahmangazi Mahallesi Belediye Caddesi No: 4 Sultanbeyli, İstanbul – Türkiye

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir