Malpraktis Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı | Sağlık

Posted by

Malpraktis nedir, ne demek? Malpraktis davaları nedir, ne anlama geliyor?

Malpraktis, ‘Tabibin tedavi esnasında güncel standart uygulamaları yapmama durumu, beceri noksanlığı yahut hastanın tedavisini vermemesiyle gelişen zarar’ biçiminde tanımlanmaktadır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;

“MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesine ilişkin YÖNETMELİK Resmi Gazete’de yayımlandı.

Malpraktis Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Uygulamaların nasıl olacağı artık hepimiz için açık! Linkteki, gerçeğin beklenenin ötesinde olduğunun belgesi” ifadelerini kullanarak Resmi Gazete’yi paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yönetmelik bilgisine dair şu ayrıntıları paylaştı:

“1- Sağlık çalışanlarının soruşturma izninin verilmesi ve tazminat konularında yetkili Mesleki Sorumluluk Kurulu kurulmuştur.

2- Devlet üniversitesi kadrosundaki öğretim elemanları dışındaki sağlık çalışanlarının tıbbi iş ve işlemleri dolayısıyla yapılan şikâyetler, ilgili savcılıklar tarafından soruşturma izni için Kurula gönderilecektir.

3- Özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli ile serbest meslek icrasında hekimlerin soruşturulması da Kurulun iznine tabidir. Kurul bu şikâyetlere ilişkin ön inceleme yaptırarak soruşturma izni verilip verilmemesine karar verecektir.

4- Kurulun soruşturma iznine ilişkin verdiği karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilecektir.

5- Kamu idarelerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sağlık meslek mensubunun görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanmasının sebebiyet verdiğine dair kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı olmadığı sürece rücu işlemi uygulanmayacak.

6- Tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle idarece ödenen tazminatın ilgili sağlık personeline rücu edilmesi; ancak kasten görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde mümkün olabilecek.

7- Mahkemece hükmedilen tazminatın, ancak bu şartların varlığı halinde rücu edilmesinde, ilgili sağlık personelinin kusur oranı gözetilerek rücu miktarı Kurul tarafından belirlenecektir.

8- Kurul üyeleri, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle kesinleşmiş yargı kararı olmadıkça malî ve idarî yönden sorumlu tutulamayacaktır.

9- Bu mevzuat çerçevesinde başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımız Malpraktis baskısı yaşamadan mesleklerini bilimsel çerçevede özgürce ifa etme imkânına kavuşmuştur.

10- HEKİMLERİMİZ DE HÂKİMLERİMİZ GİBİ KORUNMUŞ, DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN BİR GÜVENCEYE KAVUŞMUŞTUR..”

 


 

Malpraktis nedir, ne demek?

Malpraktis; bir meslek mensubunun, mesleğini uyguladığı esnada ortaya çıkan hatalı hareketleri için kullanılır.

Kelime anlamı nedir?

Malpraktis, ‘kötü, hatalı, yanlış uygulama’ anlamında bir kelime olup uygulamada; meslek mensubunun, görevini icra ederken oluşan hatalı, kusurlu davranışlarını anlatmada kullanılır.

Malpraktis. Özen göstermeksizin veya yanlış uygulanan tedavi sonucunda ortaya çıkan, görevi kötüye kullanma anlamına gelen hukuki durum.

Yani belirlenen riskten bağımsız yapılan hekim hatalarına verilen isimdir.

Tıbbi Malpraktis, ‘Tabibin tedavi esnasında güncel standart uygulamaları yapmama durumu, beceri noksanlığı yahut hastanın tedavisini vermemesiyle gelişen zarar’ biçiminde tanımlanmaktadır.

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir