LGBT+ kısaltma harfleri ne anlama geliyor? LGBT nedir?

Posted by

Gökkuşağı Renkleri kısaca “LGBT olmak” ne anlama geliyor? LGBT’li kısaltma harfleri ne anlama geliyor?

LGBT: Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transgender’in kısaltması. Bir bütün olarak topluluğu ifade etmek için kullanılan bir şemsiye terim.

LGBT kelimesi ne anlama gelir?

LGBT Kaynak Merkezi’ne göre LGBT terimi, lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender anlamına gelir.

İnsanlar genellikle LGBT topluluğuna, bir kişinin cinsel kimliğinin veya cinsel aktivitesinin geleneksel heteroseksüel , cisgender standartlarının dışında kaldığı bir topluluk olarak atıfta bulunur.

Transgender: Çoğu zaman bir şemsiye terim olarak kullanılır, bazı yaygın olarak kabul edilen tanımlar: 1. Cinsiyet kimliği veya ifadesi, doğum cinsiyeti ve cinsiyeti atanan (baskın grup sosyal yapılarına) uymayan biri. 2. Erkek/kadın ikilisinin dışında bir cinsiyet. 3. Cinsiyeti olmayan veya birden fazla cinsiyeti olan.

LGBT kısaltması, heteroseksüel veya cisgender olmayan bir cinsel yönelime veya cinsiyet kimliğine sahip kişileri tanımlayan bir şemsiye terimdir.

Bazen, LGBT kısaltması, queer, interseks ve aseksüel kişileri kapsayacak şekilde LGBTQ veya LGBTQIA olarak uzatılır. Diğer zamanlarda, insanlar kullanımlarının kapsayıcı olduğundan emin olmak için LGBT+ yazılıyoR.

‘L’ harfi anLamı nedir?

L, LGBT kısaltmasında L harfi lezbiyen anlamına gelir. Lezbiyen, kadınlara ve sadece kadınlara karşı cinsel ve romantik çekim hisseden kadındır. Bu terim aynı zamanda sadece erkek olmayanlara cinsel ve romantik çekim hisseden erkek olmayan kişi olarak da tanımlanabilir. Bu ikincil tanım ile nonbinary olan kişiler de dahil edilmiştir.

‘G’ harfi anLamı nedir?

G, LGBT kısaltmasında G, eşcinsel anlamına gelir. Eşcinsel kelimesi çoğu zaman aynı cinsiyetten çekim hisseden insanlar için bir şemsiye terimdir. Bununla birlikte, özellikle romantik ve cinsel olarak diğer erkeklere ilgi duyan erkeklere atıfta bulunabilir. newsayfa

‘B’ harfi anLamı nedir?

B, LGBT kısaltmasında biseksüel anlamına gelir. Çoğu zaman, cinsel ve romantik olarak birden fazla cinsiyete ilgi duyan herkes (panseksüel veya çift mantik olanlar dahil) B harfine girer.

Bazı insanlar biseksüel ve panseksüel terimlerini birbirinin yerine kullanırken, diğerleri bir fark olduğunu düşünüyor. Her iki durumda da, biseksüel ve panseksüel olan insanlar, birden fazla cinsiyet kimliğine ilgi duyarlar.

‘T’ harfi anLamı nedir?

T, LGBT kısaltmasında transseksüel anlamına gelir. Trans bireyler, kendilerini doğumda kendilerine atanan cinsiyet kimliği veya cinsiyet özellikleriyle özdeşleşmeyen kişilerdir.

Trans Bireyler, Trans (veya transgender) terimi, aynı zamanda, cinsiyetçi, iki ruhlu, cinsiyetçi, cinsiyet akışkanı veya büyük cinsiyetli insanlar gibi diğer cinsiyet kimliklerini de kapsayabilir. newsayfa

Biseksüel: Birincil cinsel ve duygusal yönelimi, aynı cinsiyetten ve diğer cinsiyetlerden veya cinsiyetleri ne olursa olsun insanlara yönelik olan bir kişi.

» Binding
› Straight
˜ Tucking
> Gender non-conforming
¬ Disorders of Sex Development
〉 Coming out
→ Aromantic
≡ Drag
—  Transfeminine
¿ Assigned sex at birth
•  Cross-sex hormone therapy
〉 Polyamorous
› Pansexual
—  Top surgery
≡ Structural stigma
> Bisexual
∴ Gender identity
→ Asexual
» Gender binary
* Men who have sex with men and/or women who have sex with women (MSM/WSW)

LGBTQ topluluğunda terimler nelerdir?

Kısaltmanın her bir harfinin lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender için ne anlama geldiğini öğrenerek LGBT topluluğunun kullandığı birçok farklı kelimeyi öğrendiniz. Ancak, LGBT+ topluluğunun kullandığı çok daha fazla kelimeler vardır! newsayfa

Aşağıda çok daha fazla LGBT kelimeleri var:

LGBT+ nedir?

Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transgender’in kısaltması. Bir bütün olarak topluluğu ifade etmek için kullanılan bir şemsiye terim.

– Bağlama
– Düz
– Sıkıştırma
– Cinsiyet uygun değil
– Cinsel Gelişim Bozuklukları
– Romantik
– Sürüklemek
– Transfeminin
– Doğumda atanan cinsiyet
– Cinsiyetler arası hormon tedavisi
– Çok aşklı
– Panseksüel
– Yapısal damgalama
– Biseksüel
– Cinsiyet kimliği
– Aseksüel
– İkili cinsiyet ve Erkeklerle seks yapan erkekler ve / veya kadınlarla seks yapan kadınlar

Lezbiyen: Birincil cinsel yönelimi aynı cinsiyetten insanlara yönelik olan bir kadın.

LGBT, Cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği ne olursa olsun, herkes yaşamak istediği hayatı yaşama hakkına sahiptir.

LGBT Çeşitliliği:

LGBT Topluluğu içinde, bazı insanlar diğerlerinden daha fazla damgalanma yaşarlar. Örneğin, Siyah trans kadınlar genellikle ruh sağlığı ile mücadele eder ve toplumdaki en risk altındaki kişilerden bazılarıdır. newsayfa

Çözümler nelerdir?

Genel olarak LGBT, lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender anlamına gelen bir başlangıçtır.

Bu kısaltma, queer topluluğu ve varsayılan ikili cinsiyet sisteminin dışında kalan herkes için bir şemsiye terimdir. LGBT terimindeki bazı varyasyonlar, LGBTQ ve LGBTQIA’yı içerir. newsayfa

LGBT+ tanıdığın biri var mı?

LGBTQIA+ kişilerin iyiliği için kendisinde ve başkalarında heteroseksizm, cinsiyetçilik, homofobi, bifobi, transfobi ve heteroseksüel ayrıcalıkla yüzleşen kişi.

Aseksüellik: Genellikle cinsel çekim hissetmeme veya partner cinselliği için istek duymama ile karakterizedir. Aseksüellik, cinsel aktiviteden kasıtlı olarak kaçınma olan bekarlıktan farklıdır.

Bifobi: Biseksüel, panseksüel veya omniseksüel insanlardan korkma veya nefret etme.

Dışarı Çıkmak: Kişinin cinsel yönelimini ve/veya cinsiyet kimliğini gönüllü olarak kamuoyuna açıklamasını ifade eder.

Cisgender: Cis öneki, “bu tarafında” veya “karşısında değil” anlamına gelir. Transseksüel olmayan kişilerin ayrıcalığına dikkat çekmek için kullanılan bir terim. newsayfa

Cross Dresser: En azından kısmen, kendisine atanan cinsiyetten farklı bir cinsiyetin üyesi olarak giyinen bir kişiyi tanımlayan bir kelime; cinsel yönelimin hiçbir etkisi yoktur.

Drag King: Erkek olarak görünen bir kişi (genellikle bir kadın). Genellikle bir eyleme veya performansa atıfta bulunur. Bunun cinsiyet kimliği ile ilgili hiçbir etkisi yoktur.

Drag Queen: Kadın olarak görünen bir kişi (genellikle bir erkek). Genellikle bir eyleme veya performansa atıfta bulunur. Bunun cinsiyet kimliği ile ilgili hiçbir etkisi yoktur.

Gay: Aynı cinsiyetten insanlara karşı cinsel yönelim.

Cinsiyet: Bir kişiyi erkek, kadın veya başka bir kimlik olarak sınıflandırmak için kullanılan bir sosyal yapı. Doğumda atanan cinsiyetten temelde farklı; genellikle toplumsal beklentilerden etkilenen bir dizi sosyal, psikolojik ve duygusal özellik

Cinsiyet İfadesi: Toplumun “eril” veya “dişil” olarak nitelendirdiği giyim, tavır ve/veya davranışlar açısından kişinin kendini nasıl ifade ettiği.

Genderqueer: Cinsiyet kimliği ve/veya cinsiyet ifadesi, atanan cinsiyet için baskın toplumsal normun dışında kalan, cinsiyetlerin ötesinde olan veya bunların bir kombinasyonu olan bir kişi.

Heteroseksizm: Tüm insanların heteroseksüel olduğu veya olması gerektiği varsayımı. Heteroseksizm, heteroseksüel insanlara avantaj sağlarken lezbiyen, gey, biseksüel ve queerlerin ihtiyaçlarını, endişelerini ve yaşam deneyimlerini dışlar. Genellikle sessizlik ve görünmezlik gerçeklerini pekiştiren ince bir baskı biçimidir. newsayfa

Heteroseksüellik: Bir kişinin kendi cinsiyetinden başka bir cinsiyetten insanlara fiziksel ve duygusal olarak ilgi duyduğunu hissettiği cinsel yönelim.

Homofobi: LGBTQIA+ kişilerinin mantıksız nefreti ve korkusu. Homofobi, korku ve nefretin yol açtığı önyargı, ayrımcılık, taciz ve şiddet eylemlerini içerir. Kişisel, kurumsal ve toplumsal düzeylerde ortaya çıkar.

Eşcinsel / Eşcinsellik: Bir kişinin aynı cinsiyetten insanlara fiziksel ve duygusal olarak ilgi duyduğu bir cinsel yönelimi tanımlamak için eski bir terim.

İçselleştirilmiş homofobi: Çocukluğu boyunca LGBTQIA+ bireyleri hakkında olumsuz fikirler edinmiş birçok bireyde ortaya çıkan, kişinin kendi LGBBTQIA kimliğinden korkması ve kendinden nefret etmesi. İçselleştirilmiş baskının bir biçimi, ezilen gruba uygulanan mitlerin ve klişelerin kabul edilmesidir.

İnterseks: Tıbbi müdahale olmaksızın, toplumun erkek veya kadın tanımlarına “düzgünce” uymayan birincil veya ikincil cinsiyet özellikleri geliştiren kişiler.

Görünürde interseks olan birçok kişi, bebeklik ve erken çocukluk döneminde, bireyin cinsiyet özelliklerini toplumun normal vücutların nasıl görünmesi gerektiğine dair fikrine uygun hale getirmek için doktorlar tarafından sakat bırakılıyor.

Toplumun varlıklarını inkar etmesi, interseks konularının kamuoyunda tartışılmasına çok az yer vermesine rağmen, interseks kişiler nispeten yaygındır.

Lezbiyen: Birincil cinsel yönelimi aynı cinsiyetten insanlara yönelik olan bir kadın.

Panseksüel / Omniseksüel: Tüm cinsiyet ve cinsiyetlerden insanlara karşı romantik, cinsel veya şehvetli arzu duyan kişileri tanımlamak için kullanılan terimler.

Nonbinary: Bir bireyle rezonansa giren tüm ifadeler evrenini ve varlık yollarını kucaklayan bir cinsiyet kimliği. İkili cinsiyet beklentilerine karşı aktif bir direniş ve/veya dünya içinde yeni sınırsız benlik fikirlerinin kasıtlı olarak yaratılması olabilir. new sayfa com

Queer: Bu, gey, lezbiyen, biseksüel, transseksüel, interseks ve aseksüel kişileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu terimin farklı insanlar için farklı anlamları vardır. Bazıları bunu hala saldırgan buluyor, bazıları ise eşcinsel hakları hareketinin daha geniş tarih anlayışını kapsadığını iddia ediyor. “queer topluluğu”nda olduğu gibi LGBT gibi bir şemsiye terim olarak da kullanılabilir.

Cinsiyet: Doğumda cinsel organların görünümüne dayalı bir sınıflandırma.

Cinsellik: Bir kişinin biyolojik cinsiyetini, cinsel yönelimini, cinsel kimliğini, cinsel uygulamalarını vb. içeren bileşenleri.

Cinsel Yönelim: Kalıcı bir duygusal, romantik veya cinsel çekim. Cinsel yönelim akışkandır. Aseksüellik de bir cinsel yönelim olarak kabul edilir (yukarıdaki aseksüellik tanımına bakın)

Transfobi: Trans bireylere veya toplumun cinsiyet rolü beklentilerini karşılamayan kişilere karşı duyulan korku veya nefret.

Transseksüel: Tam zamanlı olarak kendisine atanan doğum cinsiyeti ve cinsiyetinden farklı bir cinsiyette yaşayan kişi. Bazıları hormonları ve/veya ameliyatı takip ederken bazıları yapmaz. Bazen özellikle cinsiyet veya cinsiyet onayı peşinde koşan trans kişilere atıfta bulunmak için kullanılır. newsayfa.com

Travesti: Bu, tıbbi/ruh sağlığı bozuklukları için bir teşhis olarak tarihsel kullanımı nedeniyle modası geçmiş ve sorunlu bir terimdir. Cross Dresser travestinin yerini aldı, yukarıdaki tanıma bakın.

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir