KYK Kredi borcu faizleri son durum ne kredi faizleri silindi mi?

Posted by

KYK Kredi borcu faizleri silindi Resmi Gazete’de yayınlandı

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatı boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan aldığı kredilerin geri ödemesinde, faizlerin silineceğini açıklamıştı.

KYK Kredi borcu faizleri son durum!

Söz konusu düzenleme Meclis’te görüşüldükten sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

Üniversite öğrencilerinin öğrenim kredisi borçlarının faizleri silindi mi?

KYK kredi borcu faizleri için yapılan düzenleme ile birlikte, üniversite öğrencileri KYK kredilerini ödemeye başladıkları zaman, sadece ana para üzerinden ödeme yapacaklar, faiz alınmayacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, öğrencilerin borcunun, öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadar olduğu belirtildi.

Söz konusu karar hakkında Resmi Gazete’de yer alan ifadeler şu şekilde:

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadardır.

Öğretim kurumundan mezun olan veya sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan ya da herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde on ilave edilerek kredi borcu hesaplanır.

Ancak ilgili yılda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde ondan az olması halinde bu oran uygulanır. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilir.

Ödemenin askerlik dönemine rastlaması halinde borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenir.

Öğrencinin tabi olacağı yükümlülükler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan taahhütnamede belirtilir.

Düzenlenen taahhütnamelerde krediyi alacak öğrencinin, öğrencinin reşit olmaması halinde ise öğrenci ile birlikte veli veya vasisinin borçlu sıfatıyla imzası yeterlidir.

Ancak yurtdışında öğrenim gören öğrencilerden Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen şekilde kefil istenir.

Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilir.

Katkı kredisi borcu ödemelerinde de yukarıdaki esaslar uygulanır.

Öğrencilere kredi verilmesi ve kredinin kesilmesi ile ilgili diğer usul ve esaslar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir