Hz. Mevlânâ Türbesi Konya Mevlana Müzesi Hakkında Bilgiler

Posted by

Mevlana Müzesi, Konya‘da bulunan, eskiden Mevlâna’nın Dergâhı olan yapı kompleksinde 1926 yılından beri faaliyet gösteren müzedir. “Mevlana Türbesi” olarak da anılır, denilen Mevlana’nın türbesi dört fil ayağı üzerine yapılmıştır.

Konya Hazreti Mevlana Müzesi Hakkında Bilgiler

Mevlâna Museum – Günümüzde olarak kullanılmakta olan Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Dergahının yeri, Selçuklu Sarayının gül bahçesi iken bahçe, Sultan Alaadin Keykubat tarafından Mevlana’nın babası Sultanü’l Ulema Bahaeddin Veled’e hediye edilmiştir. Sultanü’l Ulema 12 ocak 1231 yılında vefat edince türbedeki bugünkü yerine defnedilmiştir.

Bu defin gül bahçesinde yapılan ilk defindir

Sultan’ül Ulema’nın ölümünden sonra kendisini sevenler Mevlana’ya müracaat ederek babasının mezarının üzerine bir türbe yaptırmak istediklerini söylemişlerse de Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî , “Gök Kubbe’den daha iyi türbe mi olur? Diyerek bu isteği reddetmiştir.

Ancak kendisi 17 Aralık 1273 yılında vefat edince Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled Mevlana’nın mezarının üstünde türbe yaptırmak isteyenlerin isteklerini kabul etmiştir.

“Kubbe-i Hadra” Yeşil Türbe denilen türbe dört fil ayağı (Kalın sutun) üzerine 130.000 Selçuki Dirhemine mimar Tebrizli Bedreddin’e yaptırılmıştır.

Bu tarihten sonra inşaat faaliyetleri hiç bitmemiş, 19. yy.’ın sonuna kadar devam etmiştir. Mevlevi Dergahı ve türbe 1926 yılında “Konya Asar-ı Atıka Müzesi” adı altında müze olarak hizme başlamıştır 1954 yılında ise müzenin teşhir tanzimi yeniden elden geçilmiş ve müzeni adı “Mevlana Müzesi” olarak değiştirilmiştir.

Hazreti Mevlana Müzesi Türbesi Konya Hakkında Bilgiler
Hazreti Mevlana’nın Kabri Konya

Müze alanı bahçesi ile birlikte 65000 m2. İken, yeni istimlak edilerek Gül Bahçesi olarak düzenlenen bölümlerle birlikte 18.000 m2. ye ulaşmıştır.

Mevlana Müzesi’nin avlusuna “Dervişan Kapısı”ndan girilir.

Avlunun Kuzey ve Batı yönü boyunca Derviş hücreleri yer almaktadır. Güney yönü, Matbah ve Hürrem Paşa Türbesinden sonra, Üçler Mezarlığına açılan Hamuşun (Susmuşlar) kapısı ile son bulur.

Avlunun doğusunda ise Sinan Paşa, Fatma Hatun ve Hasan Paşa Türbeleri yanında Semâhâne ve Mescit bölümleri ile Mevlana ve aile fertlerinin mezarlarının da içerisinde bulunduğu ana bina yer alır.

Şeb-i Arus – Düğün Gecesi

Avluya Yavuz Sultan Selim’in 1512 yılında yaptırdığı üzeri kapalı Şadırvan ile Şeb-i Aruz (Düğün Gecesi) havuzu ve avlunun kuzey yönünde yer alan selsebil adı verilen çeşme, ayrı bir renk katmaktadır. Kuruluş tarihi: 2 Mart 1927

Adresi: Mevlana Mahallesi Konya Türkiye TR Telefon: +9 0332 351 1215

İster kâfir, ister mecûsî,
İster puta tapan ol, gel!

Bizim dergâhımız
Ümitsizlik dergâhı değildir.

Yüz kerre tövbeni bozmuş olsan da
YiNE GEL!

– Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir