Evlenme ve Boşanma sayısı istatistikleri son durum nedir?

Posted by

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Evlenme ve Boşanma İstatistikleri

Buna göre, evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında 488 bin 335 iken 2021 yılında 561 bin 710 oldu.

Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2021 yılında binde 6,68 olarak gerçekleşti.

Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2021 yılında binde 2,07 olarak gerçekleşti.

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü.

Evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında 488 bin 335 iken 2021 yılında 561 bin 710 oldu.

Boşananların sayısı ise 2020 yılında 136 bin 570 iken 2021 yılında 174 bin 85 oldu.

Ortalama ilk evlenme yaşı, 2021 yılında erkeklerde 28,1 iken kadınlarda 25,4 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,7 yaş olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,06 ile Şanlıurfa, binde 7,99 ile Adıyaman izledi.

Evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,11 ile Tunceli, binde 5,22 ile Bayburt izledi.

Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde, 2021 yılında Ocak ve Şubat ayları hariç diğer aylarda bir önceki yılın aynı aylarına göre artış görüldü.

Evlenme sayısında Nisan ve Mayıs aylarında hem pandemiye bağlı tam kapanma hem de Ramazan ayının etkisiyle bir azalma görülürken, Haziran ayında önemli bir artış görüldü.

Evlenme sayısı 2021 yılının Mayıs ayında, 21 bin 676 iken 3,5 kat artarak Haziran ayında 75 bin 137 oldu.

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2021 yılında 4 bin 976 olup toplam damatların yüzde 0,9’unu oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 23 bin 687 olup toplam gelinlerin yüzde 4,2’sini oluşturdu.

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 25,2 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 20,7 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,5 ile Avusturyalı damatlar izledi

Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 14,6 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 10,1 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 9,8 ile Özbek gelinler izledi.

Kaba boşanma hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,04 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,01 ile Antalya, binde 2,93 ile Uşak izledi.

Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,38 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,40 ile Hakkari, binde 0,46 ile Siirt ve Muş izledi.

Boşanma sayısı aylara göre incelendiğinde, adli tatil nedeniyle Ağustos ayında önemli bir azalma görüldü.

Boşanma sayısı, 2021 yılının Ağustos ayında 3 bin 779 iken adli tatil sonrası Eylül ayında 5,8 kat artarak 21 bin 955 oldu.

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2021 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,6’sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,9’u ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2021 yılında 174 bin 85 çift boşanırken 165 bin 937 çocuk velayete verildi.

Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetlerinin ise, 2021 yılında yüzde 76,1’i anneye, yüzde 23,9’u babaya verildi.

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir