,

Elektrik faturası şikayeti olana kWh hesaplama formülü | EPDK

Posted by

EPDK, mevcut faturalarda 2021 Aralık ayını kapsayan tüketimin eski tarife, 2022 Ocak’taki tüketimin yeni tarifeden hesaplandığı bilgisini verdi.

Dönem faturasında yalnız ocak tüketiminin günlük 5 kilovatlık bölümü indirimli olarak hesaplandı.

EPDK’dan elektrik faturalarıyla ilgili şikayetler için kWh hesaplama için formül verdi

Yeni yıl itibariyle elektrikte 150 kWh’ın altında kalan tüketim için yüzde 52, üzerindeki tüketim içinse yüzde 127 zam yapılmıştı.

Tüketici şikayetlerine yol açan elektrik tüketiminin faturalandırılmasına ilişkin bir açıklama yayınlayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faturalandırmanın aralık ve ocak aylarına ilişkin tüketimlerinin eski ve yeni tarife üzerinden yapılacağını örnekle anlattı.

Elektrik kWh hesaplama formülü

“Faturaya esas ilk okuma tarihi 16 Aralık 2021 ve son okuma tarihi 17 Ocak 2022 olan bir tüketicinin fatura dönemi 32 günden oluşmaktadır.

Yukarıda yer verilen Usul ve Esaslar gereğince gün ortasında yapıldığı kabul edilen ilk ve son okumalara göre, eski tarifeye konu gün sayısı 15,5 yeni tarifeye konu gün sayısı ise 16,5 olmaktadır.

Bu dönemde, 170 kWh elektrik tüketimi olan bir tüketici için, ortalama 5 kWh/gün değerine kadar olan 160 kWh’lik (32×5=160) tüketimin aralık ayına düşen kısmına Aralık ayı için belirlenen tarife, ocak ayına düşen kısmına ocak ayı için belirlenen düşük kademeli tarife;

Kalan 10 kWh tüketimin Aralık ayına düşen kısmına Aralık ayı için belirlenen tarife, Ocak ayına düşen kısmına Ocak ayı için belirlenen yüksek kademeli tarife uygulanmaktadır.

Söz konusu miktarlara esas birim fiyatlar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Düşük kademedeki 160 kWh’lik tüketim için birim fiyat;

Aralık ayı birim fiyatı × (15,5) / 32 + Ocak ayı düşük kademe birim fiyatı × (16,5) / 32

Yüksek kademedeki 10 kWh’lik tüketim için birim fiyat;

Aralık ayı birim fiyatı × (15,5) / 32 + Ocak ayı yüksek kademe birim fiyatı × (16,5) / 32 olmaktadır.”

>> Şikayetlerin arttığı fahiş elektrik faturaları için flaş değişiklik!


Bankacılık sektörünün net kârı ne kadar oldu?

+ Ekonomi / Türkiye’de bankacılık sektörü 2020 yılında 58.5 milyar liralık net kar açıklamıştı

2021 yılında ise bu karlılık oranında %57 oranında bir artış kaydedildi.

Yaşanan bu artış ile bankacılık sektörünün yıl sonu itibariyle toplam net kârı 92.1 milyar lira olarak açıklandı.

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir