Dijital Çağda Muhasebe Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

Posted by

Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Büyük bir hızla değişen ve küreselleşen dünyamıza bu değişim ivmesini kazandıran temel unsur, yeni ve ileri teknolojilerdir.

Dijital Çağda Muhasebe Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar..

Anadolu Üniversitesi olarak 33.’sünü düzenlemekten onur duyduğumuz “Uluslararası Katılımlı” Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumunun ana teması “Dijital Çağda Muhasebe Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar” olarak belirlenmiştir.

Büyük bir hızla değişen ve küreselleşen dünyamıza bu değişim ivmesini kazandıran temel unsur, yeni ve ileri teknolojilerdir.

Özellikle dijital teknolojilerin devreye girmesiyle, konu basitçe bilgisayar kullanımı gibi artık konvansiyonel sayılabilecek araçların çok ötesine geçerek; çok yönden ve çok noktadan birbirine bağlı, çevrimiçi, etkileşimli, hızlı, güvenilir, kolay ve her yerden erişilebilir, kolay öğrenilebilir ve duyusal özellikler taşıyan platformların ortak kullanımına dönüşmüştür.

Belirtilen belli başlı özellikleriyle gelişen durum; yaşam biçimlerimize, ekonomiye ve siyasete dek uzanan etkilere sahiptir.

Bu bakımdan konuyu sadece teknolojinin ilerlemesi olarak nitelemek yetersiz kalmaktadır. Yeni bir çağ başlamıştır ve bu çağ “Dijital Çağ” olarak adlandırılmaktadır.

Sempozyum özelinde, dijital çağda araçlarıyla ve etkileriyle muhasebenin geleceğini nasıl öngörmeliyiz ve bu çağın gereksinmelerini yerine getirecek bir muhasebe eğitiminin tasarımını nasıl gerçekleştirmeliyiz sorusunun yanıtını aramayı ve tartışmayı istiyoruz.  Sempozyum perspektifine uygun olarak konuyu şu alt başlıklarda tartışmayı öneriyoruz:

Sempozyum Konuları Nedir?

    – Dijital çağda muhasebe eğitiminin yeni araçları ve yöntemleri

    – Dijital çağda muhasebeyi öğrenme

    – Dijital çağda denetim

    – Dijital çağda üretim süreçleri ve muhasebeye yansımaları

    – Dijital çağda yönetim ve Muhasebe

    – Dijital çağda muhasebe kültürü

    – Dijital çağın muhasebe düzenlemeleri ve standartları

    – Bu alana yönelik karşılaştırmalı çalışmalar

AÖF İletişim :

+90 (222) 335 59 47 – +90 (222) 335 05 80 / 3260

Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü İşletme Fakültesi 26470 Tepebaşı Eskişehir Türkiye

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir