Çok Sesli Korolar Festivali katılım başvuru şartları nelerdir?

Posted by

Çok sesli koro müziğinin geliştirilmesi için düzenlenen festivalde Türkiye ve dünyadan seçkin koro müziği örnekleri sanatseverlerle buluşturulacak.

Çok Sesli Korolar Festivali başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi işbirliği ile 11 – 15 Mayıs tarihleri arasında İzmir Çok Sesli Korolar Festivali düzenleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi & Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi

A – FESTİVALİN AMACI

Festivalin amacı, çoksesli koro müziği aracılığıyla ulusal müziğimizin evrensel boyut kazanmasına katkılar sağlamak, bu konuda çalışan koro, koro şefleri ve müzik eğitimcilerine, etkinliklerini sergileme fırsatı vererek özendirmek, şenlikte yapılan konser etkinlikleriyle korolar ve üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri güçlendirmek, konser, radyo ve TV yayınları aracılığıyla da insanımıza Türk ve dünya koro edebiyatından seçkin koro müziği örneklerini dinletebilmektir.

Festival, 11 – 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecektir.

11 – 12 – 13 Mayıs 2022 / Konak Elhamra Sahnesi

14 – 15 Mayıs 2022 / A. A. Saygun Kültür Merkezi

B – FESTİVALE BAŞVURU KOŞULLARI:

1 – Festivale katılacak olan koroların şeflerinin ve bağlı bulundukları kurumların yöneticilerinin, 25 Mart 2022 tarihine kadar tpkdizmirsubesi@gmail.com adresine son sayfadaki başvuru formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2 – Festivale katılacak olan koroların aşağıdaki bilgi ve belgeleri en geç 25 Mart 2022 tarihine kadar tpkdizmirsubesi@gmail.com adresine “word dokümanı” olarak göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar dökümanlarını iletmeyen koroların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

a) Koronun biyografisi ve toplu fotoğrafı
b) Koro şefinin biyografisi ve fotoğrafı
c) Koro üyelerinin listesi
d) Konser programı (C – 3. Ve 9. maddedeki şartlara uygun)

3. Seslendirilecek olan eserlerin basılı birer kopyasının 25 Mart 2022 tarihine kadar tpkdizmirsubesi@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir (Festival amaçlarına uygun olup olmadığının saptanması ve koroların birbiri ile nota alışverişlerini sağlayabilmek için)

C – FESTİVALE İLİŞKİN KURALLAR:

1 – Festivale profesyonel ve amatör her düzeyde çoksesli koro (minikler, çocuk, gençlik, yetişkin, kadınlar, erkekler vb.) katılabilir.

2 – Festivalin açılış günü, katılım sağlayabilecek korolar ile bir kortej gerçekleştirilecektir.

3 – Korolar, festivalde en az 10 dakika, en çok 20 dakikalık konser ile yer alabileceklerdir. Bu süreler sahnede kalış süresi (konser, eser araları ve alkış dahil) olarak dikkate alınmalıdır. Konserlerinde süre aşımı yapan koroların konserlerini tamamlamalarına izin verilmeyecektir.

4 – Festivale katılan koroların şef, yönetici ve üyelerinin şenliğin ruhuna ve amaçlarına aykırı biçimde ve diğer koroları üzücü tavır ve hareketlerden kaçınmaları gerekmektedir.

5 – Festivale katılan koroların diğer koroları dinlemeleri ve şenlikteki diğer etkinliklere katılmaları esastır. Bu nedenle bu kurala uymayan koroların durumları gerek dinleyici önünde ve gerekse daha sonraki etkinliklerde olumsuz olarak değerlendirilecektir.

6 – Festivale (özellikle şehir dışından katılan korolara) hangi gün katılmayı tercih edecekleri sorulacaktır. Bu tercihlere uyum sağlamaya çalışılacak fakat nihayetinde korolar, yönetim kurulunca belirlenen ve kendilerine bildirilen yer ve zamanlarda konser vermek zorundadırlar.

7 – Festivale katılacak koroların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerince karşılanacaktır. Ancak korolara konaklama ve ağırlama konusunda tarafımızca gerekli yönlendirmeler yapılacaktır. Festivale katılım ücretsizdir.

8 – Her koronun değerlendirilmesinde sadece kendi etkinliği ve kendi konserinde gösterdiği sanatsal özellikler dikkate alınır. Diğer korolar ile kıyaslama yapılması söz konusu değildir.

9 – Koroların festivalde yorumlayacakları yapıtlara ilişkin her türlü sorumluluk kendilerine aittir. Festivalde yasalarımızca suç sayılabilecek yapıtların seslendirilmesine izin verilmez.

10 – Salon konserlerinde fotoğraf, ses ve görüntü çekim hakkı sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Bunun dışında ses ve görüntü kaydına izin verilmemektedir.

11 – Festival kapsamında düzenlenen konserlerin her türlü telif hakkı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Festivalde elde edilen her türlü materyal İzBB yazılı izni olmadan kullanılamaz.

D – FESTİVALİN ÖDÜLLERİ :

Festivalde yer alan korolar, birbirleriyle yarışmaksızın, 15 ayrı müzikal dalda “Festival Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirmeye tabi tutularak, aldığı en yüksek puana ait müzikal dalda sanatsal olarak ödüllendirilmektedir. Bu sanatsal ödüller arasında herhangi bir önemlilik sıralaması söz konusu değildir.

Her ödül birbiriyle eşit sanatsal değerdedir. Müzikal değerlendirmeler sonucunda verilecek *ödüller: (alfabetik sıraya göre)

• Çağdaş (atonal – anarmonik) yapıt yorumlamada başarı ödülü,

• Çalgı eşlikli yapıt yorumlamada başarı ödülü,

• Çocuk şarkısı yorumlamada başarı ödülü,

• Çok sesli Halk müziği yorumlamada başarı ödülü,

• Diksiyon – artikülasyon, anlaşılırlık başarı ödülü,

• Entonasyon, homojenlik ve koro tınısı başarı ödülü,

• Madrigal yorumlamada başarı ödülü,

• Müzikalite – müzikal dinamikler başarı ödülü,

• Özgün yapıt yorumlamada başarı ödülü,

• Program zenginliği ve çeşitlilikte başarı ödülü,

• Ritmik beraberlik, ritmik uyum başarı ödülü,

• Sahne hakimiyeti, koro disiplini ve görünümde başarı ödülü,

• Sololu yapıt yorumlamada başarı ödülü,

• Üç ya da daha çoksesli çocuk şarkısı yorumlamada başarı ödülü,

• Yapıtı yorumlamada koro-şef uyumu başarı ödülü,

• Bunların dışında belirlenebilecek özel ödül.

* Performans sergileyen her koroya sanatsal kriterine göre başarı plaketi ve her koristine festival katılım belgesi sunulacaktır

Değerlendirme Kurulu

– Prof. Dr. Suna Çevik (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Emekli Öğretim Üyesi)

– Prof. Dr. Seval Köse (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı)

– Prof. Dr. Hasan Uçarsu (Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Besteci)

– Prof. Dr. Mustafa Apaydın (Türkiye Polifonik Korolar Derneği Genel Başkanı, Emekli Öğretim
Üyesi)

– Doç. Dr. Ahter Destan (Koro Şefi)

– Dr. Burak Onur Erdem (Devlet Çoksesli Korosu Koro Şefi)

– Öğr. Gör. Dr. Atilla Çağdaş Değer (Hacettepe Üni. Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi, Koro Şefi)

– Öğr. Gör. Çiğdem Aytepe (Hacettepe Üni. Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi, Koro Şefi)

– İbrahim Yazıcı (Mersin Devlet Opera Balesi Orkestra Şefi)

– Müge Sever (Trt İzmir Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu Şefi, İzmir Işılay Saygın Güzel Sanatlar
Lisesi Müzik Öğretmeni )

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir