Çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimi hakkında

Posted by

Ailenin çocuk yetiştirme tutumu, çocuğun gelişimini etkileyen en önemli etkendir. Çocukların yetiştikleri aile tipi, hem kişilik yapılarını hem de toplumsal davranışlarını etkiler.

Çocukların gelişimi hakkında bilgiler

Sosyal ve duygusal gelişim, bir çocuğun başkalarının duygularını anlama, kendi duygu ve davranışlarını kontrol etme, diğer çocuklarla iyi geçinme ve yetişkinlerle ilişkiler kurma yeteneğidir.

Çocuğun Sosyal Duygusal Gelişimi nedir?

Sosyal ve duygusal gelişim, çocuğun duygularının farkında olması, kendini tanıması, yeterliliklerini ve sınırlarını bilmesi, hangi durumda nasıl davranacağını bilerek duygu kontrolünün olması, böylelikle iç dünyasında yaşadıkları ile çevrenin beklentileri arasında denge kurabilmesi, yaşadığı topluma uyum sağlaması olarak ifade edilir. newsayfa.com

Çocuğun Dil Gelişimi nedir?

Dil gelişimi seslerin, kelimelerin, sayıların, sembollerin kazanılması, saklanması ve dilin kurallarına uygun olarak kullanılmasını içeren bir süreçtir. Dil Gelişimi ise doğumdan itibaren başlar ve yaşam boyu devam eder.

Benlik duygusu ve kişisel kimlik arayışı nedir? Hakkında bilgiler
— Kişisel Kimlik Arayışı..

Dil ve öğrenme arasında önemli bir ilişki vardır. Çocuğun dil gelişiminde iletişim kurma, diğerlerinin dikkatini çekme, isteklerini duygu ve düşüncelerini iletme ihtiyacı vardır.

Çocuğun Bilişsel Gelişimi nedir?

Biliş, ileri zihinsel süreçleri içerir. “Bilişsel Gelişim”, öğrenme ve anlamayı içeren zihinsel etkinliklerin gelişmini kapsar.

Zihinsel süreçler dikkat, algı, bellek, dil gelişimi, okuma ve yazma, problem çözme, anımsama, düşünme, akıl, yaratıcılık vb. özellikleri içermektedir.

Bilişsel Gelişim, doğumdan başlayarak çevre ile etkileşim ve çevrenin anlaşılmasını sağlayan bilginin edinilmesi, kullanılması, saklanması, yorumlanarak yeniden düzenlenmesi ve değerlendirilmesindeki zihinsel süreçleri içine alan gelişim alanıdır. Bilişsel gelişimin desteklenmesinde yetişkinlerin rolü çok önemlidir.

Ailenin çocuk yetiştirme tutumu, çocuğun gelişimini etkileyen en önemli etkendir. Çocukların yetiştikleri aile tipi, hem kişilik yapılarını hem de toplumsal davranışlarını etkilemektedir.

Her biri aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:

Düşünme ve hissetme şekli, içsel düşünceleri, duygusal gelişiminin anahtarıdır
— Çocukların gelişimi hakkında bilgiler:

Sosyal ve Duygusal gelişimi

Sosyal ve duygusal gelişim, çocukların sosyal çevrelerine tepki verme ve etkileşim kurma becerilerinde zaman içinde meydana gelen değişimdir. Sosyal ve duygusal gelişim karmaşıktır ve birçok farklı büyüme alanını içerir. newsayfa.com

▪ Gerekli durumlarda paylaşma davranışı gösterir.

▪ Gerekli durumlarda yetişkinlerden yardım ister.

▪ Yaptığı işlerde yetişkinlerden onay ister.

▪ Oyun sırasında kendi kendine konuşma giderek azalır ve yerini başkalarıyla konuşma alır.

▪ Duygularını sözel ifadelerle açıklar ve duygularının nedenlerini söyler.

▪ Hatırlatmalarla grup kurallarına uyar.

▪ Başka çocuklarla uyum içinde oynayabilir

Gelişim alanları motor gelişimi

Duygusal gelişim, bir çocuğun duygularını ifade etme, tanıma ve yönetme yeteneğinin yanı sıra başkalarının duygularına uygun şekilde yanıt verme / verebilme yeteneğidir. newsayfa.com

dikkat, algı, bellek, dil gelişimi, okuma ve yazma, problem çözme, anımsama, düşünme
— Kişisel Kimlik Oluşturma

Küçük çocukların ruh sağlığı için hem sosyal hem de duygusal gelişimi önemlidir.

▪ Merdivenden yukarı ayak değiştirerek çıkar ve aşağı inerken her basamakta iki ayağını bitiştirir.

▪ Alt basamaklardan atlayabilir.

▪ Yumuşak materyallere elleriyle şekil verir.

▪ Atılan topu yakalar ve karşısındakine top atar.

▪ Koşarken ve büyük oyuncakları itip çekerken önüne çıkan engelleri aşabilir, köşeleri dönebilir.

▪ Pedalları kullanarak üç tekerlekli bisiklete binebilir.

▪ Parmak ucunda durabilir ve yürüyebilir.

▪ Ayak bileklerini çapraz koyarak oturabilir.

▪ Her iki elini işbirliği içinde ustaca kullanabilir.

▪ Makas kullanabilir.

〉〉 Okula uyum sürecinde yapılması gerekenler nelerdir?

Bilişsel ve Dil gelişimi

» Çocukluk döneminde ruh sağlığı, sosyal ve Duygusal Gelişim, çocukların şu konularda ortaya çıkan kapasitelerini ifade eder:

Kendini tanıması, yeterliliklerini ve sınırlarını bilmesi

Bir dizi duyguyu deneyimleme, düzenleme ve ifade etme / edebilmedir. Diğer çocuklarla ve yetişkinlerle samimi, tatmin edici ilişkiler geliştirerek çevrelerini keşfetmesi ve öğrenmesidir.

» Konuşurken ses tonunu duruma göre değiştirebilir.

» Adını, soyadını, cinsiyetini ve yaşını söyleyebilir.

» Öyküleri büyük bir dikkatle dinler.

» Bildiği birkaç çocuk şiirini ezbere okuyabilir.

» 10’a kadar ya da daha fazla ezbere sayabilir.

» 1 – 3 arası rakamları tanır.

» Ana renkleri tanır.

» Basit emirleri yerine getirir.

» Nesnelerin isimlerini söyler, eşleştirme yapabilir, ayırt edebilir.

» Bedeninin parçalarını bilir.

» ‘Ne’, ‘nerede’, ‘kimle’ başlayan pek çok soru sorar.

» Müzik eşliğinde şarkı söyler.

Özbakım becerileri

Çocuk bir Benlik Duygusu ve kişisel kimlik arayışındayken, sosyal gelişim ve duygusal gelişim yakından iç içedir.

Duygusal Gelişim bir kişinin kendisi ve başkaları hakkında düşünme ve hissetme şekli, içsel düşünceleri, duygusal gelişiminin anahtarıdır.

Çocuğun Sosyal Duygusal Gelişimi nedir?

▪ Yemek yerken kaşık ve çatalı rahatça kullanabilir,

▪ Ellerini yıkayabilir ancak tam olarak kurutamaz.

▪ Tuvaletini yardımsız yapar.

▪ Oyuncaklarını toplar.

▪ Dişlerini fırçalar.

▪ Bağcıksız veya spor ayakkabısını çıkarır.

▪ Çok küçük olmayan düğmeleri açar.

▪ Yemek masasının hazırlanmasına ve toplanmasına yardım eder.

▪ Pantolonunu ve şortunu indirebilir ve yeniden çekebilir ancak düğme ilikleme ve fermuar çekmede yardıma ihtiyaç duyar.

▪ Ev işleri, bahçe işleri, alışveriş gibi etkinliklerde yetişkine yardımcı olmaktan çok hoşlanır.

Dikkat!

Araştırmalar her bir çocuğun kendine özel bir öğrenme yöntemi ve kapasitesi olduğunu göstermektedir! Çocuklarınızı ZORLAMAYINIZ!..

Fiziksel Gelişim; olgunlaşmaya bakar. Olgunlaşma, bir çocuğun biyolojisine dayalı bir büyüme sürecidir ve dış etkilere odaklanmaz! newsayfa.com

Bilişsel Gelişim; bir çocuğun beyninin düşünme, konuşma / konuşabilmek ve hatırlama gibi zihinsel etkinlikleri nasıl geliştirdiğine odaklanır.

Sosyal Gelişim; Bir çocuğun ilişkilerinin ve çevresel faktörlerin, büyümelerini ve duygusal sağlığını nasıl etkilediğine bakar.

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir