Berat Kandili Nedir, Ne Zamandır? Berat Gecesinin Önemi

Posted by

Berat Gecesi Şaban ayının 15. gecesidir..

Berat Kandili Mevlit programı Sakarya 17 Ağustos Camii’nde gerçekleştirilecek. TRT1′den canlı yayınlanacak mevlit programında, 17 Ağustos 1209 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için de dua edilecek.

Berat Kandili nedir, ne zaman kutlanır? Berat Gecesinin anlamı ve önemi hakkında bilgiler

Berat Gecesi Şaban ayının 15. gecesidir..

Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, “Kandil geceleri, Rabbimize, kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatır, bu görevlerimizi ihmal edip etmediğimizi sorgulayıp hata ve günahlarımızdan tövbe ederek uzaklaşma imkanı sağlar” dedi.

İdrak edilecek Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayan Bardakoğlu, “Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen, ayrıca mübarek ramazan ayının da bir müjdecisi olan Berat Gecesi”nin, inananlara, kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla suç ve yanlışlardan kaçınmaları, günahlardan arınmaları ve Yüce Yaratıcı”nın sonsuz rahmet ve merhametine iltica etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlattığını” ifade etti.

Kandil olarak adlandırılan bu gecelerin, insanlara, hızlı bir şekilde geçen hayatta durup düşünme, öze dönme ve günahlarla kirlenen gönül dünyasını temizleme fırsatı sunduğunu vurgulayan Bardakoğlu, mesajında şunları kaydetti:

– Bu geceler, Rabbimize, kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatır, bu görevlerimizi ihmal edip etmediğimizi sorgulayıp hata ve günahlarımızdan tövbe ederek uzaklaşma imkanı sağlar.

– Berat gecesini değerlendirme imkanını bulan herkes, Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’deki ‘De ki ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” müjdesinin farkına vararak, ümitlerini canlı tutmalı, bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir.”

Berat Gecesi anlamı nedir..

Şaban ayının 15. gecesidir. Aslı ‘Berâet’tir.

Allah Teâlâ bu gece af kapılarını açar; BU gecede mü’minler affa uğrarlar ve günahlarından tevbe ettikleri taktirde temizlenirler.

Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp, ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Bu geceye has bir ibadet yoktur. Gecesini ibadet ve dua ile, gündüzünü oruçlu geçirmek güzeldir.

Kur’an-ı Kerim’de Beraat gecesiyle ilgili âyetler şunlardır:

‘(Helâl, haram ve diğer hükümleri) açıkça bildiren bu Kitab’a yemin ederim ki, şüphesiz, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Gerçekten biz. sonuçta karşılaşılacak tehlikeleri haber vericileriz. O (öyle bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden sadır olan bir emir ile o zaman ayrılır” (ed-Duhân, 44/2-6).

Berat; borçtan, suç ve cezadan, hastalıklardan kurtulmak demektir. Şaban ayının onbeşinci gecesinde Müslümanların  Allah”ın affı ve  bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat  gecesi denmiştir.

Berat gecesi, ihlas ve samimiyetle Allah”a açılan  ellerin boş çevrilmediği bir gecedir. Bu gece; bir yıl boyunca günah kirleriyle kararan kalplerin ilahi nurlarla aydınlığa kovuşacağı, günahlarından arınacağı müstesna bir gecedir.

Bu gece, günahların affedildiği, suçların bağışlandığı bir gece olduğu için affa ve mağfirete vesile olacak işler daha çok yapılır. Fakir, muhtaç ve kimsesizlere daha çok yardım edilir.

Yetim ve dullar sevindirilir, hastalar ziyaret edilir. Bütün azalar, bu gece bir daha günah işlemekten Allah’a sığınır. Çöllerde günlerce susuz kalmış bir yolcu için su ne ifade ederse; gerçek müminler için de mübarek Beraat gecesi onu ifade eder.

Hz. Peygamber (A.S) Efendimiz bu geceye dair şöyle müjde veriyor: “Şaban ayının yarın gecesi (Berat gecesi) olduğu  zaman  onu; ibadetle  geçirin. Gündüzünde de oruç tutun.

Zira  Allah Teala, bu gece güneşin batısından itibaren Dünya semasına rahmetle tecelli eder ve kullarına şöyle hitap eder:

– Yok mu benden af dileyen, onun günahlarını bağışlayayım?

– Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim?

– Yok mu bir derde düşen, ona afiyet bahşedeyim?

– Yok mu sunu isteyen, yok mu bunu isteyen diyerek tanyeri ağarıncaya kadar devam eder..

Berat Gecesinde neler yapabiliriz?

Bu gecede hiç olmazsa bir Tesbih namazı kılınır. Berât gecesinde “Hayır namazı” namıyla 100 rek’at bir namaz vardır ki, kılan kimse o sene ölürse, şehidlik mertebesine nâil olur.

Namaza şöyle niyet edilir:

“Yâ Rabbî, niyet ettim senin rızâ-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle. Kasvet-i kalbten dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip, süedâ defterine kaydeyle.”

Her rekatta Fâtiha’dan sonra 10 İhlâs-ı şerif okunur. İki rekatta bir selâm verilerek 100 rekata tamamlanır.

Her rekatta 100 İhlâs-ı şerif okumak suretiyle 10 rek’at da kılınabilir.

Namazdan sonra; (Allah Teâlâ’nın “Hû” ism-i şerifinin ebced hesabına göre adedi olan) 11 şey, (Resûlüllah Efendimiz’in ismi olan “Tâhâ”nın ebced hesabıyla âdedi olan) 14 kere okunur.

1. İstiğfar: 14 kere,

2. Salevât-ı şerife: 14 kere,

3. Fâtiha-i Şerife (Besmeleyle): 14 kere,

4. Âyetü’l-Kürsî (Besmeleyle): 14 kere,

5. Tevbe sûresinin son 2 âyeti olan “lekad câeküm…” (Besmeleyle): 14 kere,

6. 14 kere “Yâsin, Yâsin…” dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerif (Yâsîn-i şerifte 7 zâhirî, 7 bâtınî “mübîn” vardır, böylece o da 14 olur.)

7. İhlâs-ı şerif (Besmeleyle): 14 kere,

8. Felak sûresi (Besmeleyle): 14 kere,

9. Nâs sûresi (Besmeleyle): 14 kere,

10. Sübhânellâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azıym: 14 kere,

11. Salavât-i Şerife (Salât-ı Münciyeyi okumak efdaldir): 14 kere okunur. Bundan sonra duâ edilir.

Editör – Alemi İslam’ın Berat Gecesi Mubarek Olsun. İnşaallah Hayırlara ve Müslümanların Şekilcilikten Kurtulup, Şuurlanmasına Vesile olur..

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir