Belediyelerin aldığı eğlence vergisi sıfırlandı

Posted by

Resmi Gazete’de yayımlandı

Film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi sıfırlandı. Eğlence vergisinin kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Belediyelerin aldığı eğlence vergisi sıfırlandı

22 Aralık 2020 tarihinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31.05.2021 tarihine kadar uygulanmak üzere yüzde 0 olarak tespit edilmiştir” şeklinde bir geçici madde eklenmişti.

Bu maddenin süresi daha sonra 2022 yılı sonuna kadar uzatılmıştı.

Bugün (21 Aralık 2022) Resmi Gazete’de yayımlanan kararla;

Yerli ve yabancı filmlerin gösteriminden pandemi öncesi yüzde 10 alınan eğlence vergisinin sıfırlanması uygulaması kalıcı hale getirildi.

Ayrıca kararda yer alan bir maddeyle de 2023 yılından itibaren belediyelerin, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden aldıkları yüzde 10 eğlence vergisi de sıfırlanmış oldu.

Karar, 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı:

“2(1/12/2022 TARİHLİ VE 6584 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinin (I) numaralı bendinin; a) (1) numaralı alt bendinde yer alan yerli film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı,

b) (2) numaralı alt bendinde yer alan yabancı film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı, c) (4) numaralı alt bendinde yer alan spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı, % 0 olarak tespit edilmiştir.

MADDE 2- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir