Akaryakıta gelecek indirimler ÖTV artırılarak uygulanacak

Posted by

Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Akaryakıt ücretlendirmesinde yeni dönem!

Ekonomi haberleri / Akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak düzenlenecek.

Akaryakıtta indirim yok, dövizdeki düşüş kadar ÖTV alınacak

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem; indirim ÖTV tutarına eklenecek

Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; eşel-mobil sistemi kapsamındaki her bir mal için, kararın yürürlüğe girdiği tarihteki Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun fiyatları baz alınacak ve bu fiyatlarda uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak azalış olması durumunda azalış tutarı kadar ÖTV artırılarak uygulanacak.

Bu şekildeki..

ÖTV artışları baz ÖTV tutarlarına;

– Benzinde 2,5265 TL;

– Motorinde 2,0559 TL;

– LPG’de 1,7780 TL

ulaştığında ise eşel-mobil sistemi baz ÖTV tutarına gelen mal bakımından sona erdirilecek.

Akaryakıt ücretlendirmesinde yeni dönem!

Bununla birlikte söz konusu fiyatlarda artış olması durumunda ÖTV değişmeyecek ancak artış suretiyle belirlenen her bir yeni fiyat, baz fiyat kabul edilmek suretiyle uygulanacak.

Böylece, doğrudan ÖTV artışı yapılmadan, ÖTV nedeniyle ilave enflasyon oluşturulmadan uzun zamandır akaryakıt üzerinden alınmayan ÖTV parça parça alınmaya çalışılacak.

Eşel Mobil nedir?

Uygulama, belirlenecek ÖTV tutarları her bir mal itibarıyla 2 Nisan 2020 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarına ulaştığında, bu tutarlara ulaşan her bir mal bakımından yürürlükten kalkmış sayılacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ÖTV’den otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik sistem olarak tanımlanan ve 2019 yeniden uygulamaya konulan eşel mobil sistemi nedeniyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı, artan fiyatlar nedeniyle sıfırlanmıştı.

Eşel-mobil sisteminin Ocak-Ağustos döneminde enflasyonu düşürücü etkisi 1.42 puan doğrudan, 1.06 puan ise dolaylı olmak üzere toplamda 2.48 puan olarak hesaplanmakta.

İndirim bekleniyor

Yarın benzin ve motorinde 2 lira, bugün LPG’de 1,10 TL indirim bekleniyor.

İndirim için kalan ÖTV marjı Benzinde 2,53 TL, Motorinde 2,05 TL, LPG’de 1 TL. Bu durumda sadece LPG’de 10 kuruş indirim olacak.

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir