2022 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 oldu

Posted by

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 36,20 oranında artacak.

TÜİK’e göre enflasyon %19.89 ama vergiye ve cezalara zam % 36.20

TÜİK enflasyonu yüzde 19.89 olarak açıkladı ancak, Bakanlık yeniden değerleme oranının yüzde 36,20 olarak tespit etti.

Türkiye, 2022 yılının ilk gününe yüzde 36,20’lik vergi, ceza ve harç zamlarıyla uyanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2021 için yüzde 36,20 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

yeniden degerleme orani 2022 yili icin ne kadar oldu vergi harc mtv vergisi aratacak mi

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 36,20 oranında artacak.


27 Kasım 2021 Cumartesi Resmî Gazete

Sayı: 31672

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 533

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir