,

19. Ulusal Cerrahi Kongresi ne zaman nerede yapılacak?

Posted by

Cerrahi Kongresi Konuları Neler Olacak?

19. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 14.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Ulusal Cerrahi Kongresine zaman yapılıyor?

Türk cerrahlarının ve cerrahi hemşirelerinin en geniş ulusal buluşması olan ve Türk Cerrahi Derneğinin önderliğinde düzenlenen 19. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi 16 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Cerrahi Kongresi Konuları Neler Olacak?

Akılcı ilaç kullanımı

Cerrahi Eğitim

Cerrahi enfeksiyonlar, hastaneenfeksiyonları ve antibiyotik kullanımı

Cerrahi komplikasyonların yönetimi

Cerrahi onkoloji

Cerrahi öncesi hazırlık

Cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme (ERAS)

Cerrahide malnütrisyon ve beslenme, immünonutrisyon

Cerrahide yoğun bakım

Cerrahide yüksek teknolojiler:güncel gelişmeler

Cerrahlar için görüntüleme

Cerrahların özlük haklarını ve geleceğinietkileyen hukuki ve idari gelişmeler

Derin ven trombozu profilaksisi Vasküler cerrahi ve mezenterik vasküler hastalıklar

Enflamatuvar bağırsak hastalıkları

Enterokütan fistüllere yaklaşım

Fıtık cerrahisi ve fıtık cerrahisinde kullanılanmateryeller

Gastrointestinal endoskopi

Gastrointestinal kanamalar: tanı ve tedavi

Gastrointestinal stromal tümörler

Gastrointestinal tümörlerde yeni cerrahi uygulamalar

Gastroözefajeal reflüde cerahi ve cerrahi dışı tedaviler

Güvenli cerrahi uygulamaları

Hekime yönelik şiddet

Hidatik hastalık

Karaciğer tümörlerinde cerrahi dışı tedavi seçenekleri: mikroküre tedavisi, ablasyon yöntemleri, multidisipliner yaklaşımlar

Karaciğer, safra yolları ve pankreasın neoplazilerinde cerrahi yaklaşım

Kolorektal cerrahide multidisipliner yaklaşımlar

Kostik özofagus yanıkları ve özofagus darlıklarında tedavi

Meme cerrahisinde güncel gelişmeler ve onkoplastik meme cerrahisi

Minimal invaziv cerrahide yeni gelişmeler

Nöroendokrin tümörlere yaklaşım

Obezite ve metabolizma cerrahisi

Pelvik dinamik hastalıklar

Perianal hastalıklar

Radyasyon enteriti ve tedavi seçenekleri

Robotik cerrahi uygulamaları

Safra kesesi ve safra yolu taşlarında cerrahi ve cerrahi dışı tedaviler

Safra yolu yaralanmalarında cerrahi yaklaşımlar

Sağlık turizmi ve cerrahiyi bekleyen gelişmeler

SitSredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HİPEK)

Stomalarve komplikasyonları

Sürrenal cerrahisi

Tıkanma sarılığında endoskopi, radyoloji ve cerrahi

Tiroid ve paratiroid cerrahisi

Transplantasyon cerrahisi: böbrek vekaraciğer transplantasyonu

Travma ve acil cerrahide yeni gelişmeler: açık karın, FAST, hasar kontrol cerrahisi

Yara bakımı

Yayın etiği, tıbbi yayımcılık

Kongre Merkezi Nerede :

Rixos Sungate Hotel Çifteçeşmeler Mevkii, Beldibi 1 Kemer / Antalya

Oyla post
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir